• essentiell - L -

  Vad hände med anständigheten i världen?

  Läs mer här
 • essentiell - L -

  Varför har vi skapat den här sajten

  Läs mer här
 • essentiell - L -

  Klimatskeptikerna har en poäng. Dagens globala temperaturökning behöver inte alls bero på människan och kan vara en helt naturlig variation

  Läs mer här
 • essentiell - L -

  Vad har fysikern Frank Drake's berömda ekvation från 1961 att göra med dagens polariserade debatt, klimatfrågor och lättkränkta 7-åringar på världsledande positioner?

  klicka här då
 • essentiell - L -

  Vill du ha en kortfattad version av innehållet på den här sajten?

  klicka här då
 • essentiell - L -

  Är vi helt dumma i huvudet? - Are we complete morons? - hal nahn albulada' alkamilun? - Sommes-nous des crétins complets? - Sind wir komplette Idioten? - ¿Somos idiotas completos?

  klicka här då

OM


ESSENTIELL.ORG GRUNDADES 2018 MED SYFTE ATT FÅ OSS ALLA ATT SLUTA SE PÅ LIVET SOM ETT PROJEKT ATT OPTIMERA GÄNGSE LIVSMOMENT OCH NÅGOT SOM SLUTAR VID RUNT 80 ÅRS EXISTENS, OCH ISTÄLLET LYFTA BLICKEN OCH ANTA DET BETYDLIGT SVÅRARE OCH VIKTIGARE PROJEKTET ATT VI SKA HADE HYFSAT ÄVEN ÅR 2500. I DEN BISATSEN BETYDER JU "VI", MÄNNISKAN, SOM I MÄNSKLIGHETEN.

VILKA TECKEN I VÅR SAMTID PEKAR PÅ ATT DET PROJKETET KAN BLI SVÅRT ATT REALISERA I PRAKTIKEN? VAD BEROR DET PÅ OCH VAD KAN VI GÖRA ÅT DET?

VI SER EN AVGRUNDSDJUP KLYFTA AV KOGNITIV DISSONANS MELLAN TVÅ OLIKA, TILL SYNES FUNDAMENTALA, TYPER AV KARAKTÄRSDRAG HOS MÄNNISKOR I VÅR SAMTID. DEN ENA TYPEN BÖRJAR FRAMSTÅ SOM ETT ALLT STÖRRE HOT MOT DET DÄR 500-ÅRS-PROJEKTET.

PÅ SAMMA GÅNG ÄR VI DOCK ALLA FÖRENADE, ÖVER DEN ENORMT POLARISERADE AVGRUNDSKLYFTAN, I VÅR ODELADE SAMSYN I ATT VARA FAKTARESISTENA GÄLLANDE DE OTVETYDIGA INCITAMENTEN FÖR LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET.

CARL SAGAN, DEN KÄNDE AMERIKANSKE ASTROFYSIKERN ÄGNADE STÖRRE DELEN AV SITT LIV ÅT ATT BEAKTA VÅR SAMTID OCH HUR MÄNNISKANS LEVERNE, I VÅR TOTALA RENONS GÄLLANDE HÅLLBARHET OCH LÅNGSIKTIGHET, TILLSAMMANS MED UPPRUSTNING OCH KLIMATPROBLEM, RELATERAR TILL FAKTORN "L" I DRAKE EKVATIONEN.
DET VILL VI OCKSÅ GÖRA.

Vi har bitvis på dessa sidor med flit använt ett språk, struktur och förklaringsmodeller så att även läsare i gränssnittet mellan högstadium och gymnasium ska kunna ta till sig innehållet och känna sig inkluderade i de frågeställningar vi tar upp. Den generationen är dessutom den första som kommer uppleva den praktiska följden av de globala klimatproblem vi idag ännu bara diskuterar men inte gör något åt. Det kan därmed föra med sig att vissa sektioner, av några läsare, kanske anses förklaras onödigt ingående och förenklande, men det finns således en poäng med detta. med detta.

Vi kommer också gärna till Er skola och föreläser om hållbarhet och klimatfrågor och inte bara vad dessa begrepp innebär idag utan även vad de kanske måste börja betyda, både globalt och i vår egen vardag. Vi pratar också gärna om Vetenskap och den negativa kontext Vetenskapen i allt högre grad befinner sig i när misstro och skepsis har slagit rot i så stor del som 30% av människor i västvärlden. Det är en oerhörd siffra när man betänker att Vetenskaplig metodik genom hela vår historia har visat sig vara den ojämförligt bästa och konsistenta metodiken att ge oss en korrekt bild av verkligheten och ett svar på den eviga, tillika bästa, frågan som finns - Varför...?INTRODUKTION

OM...essentiell.org och en introduktion till de koncept vi tar upp

ANSTÄNDIGHET

OM...Viktor Frankl, en österrikisk filosof och psykolog och överlevare av förintelsen, som delade in mänskligheten i de "anständiga och de "oanständiga"

KLIMATET

OM...Att dagens ökade globala temperaturer behöver inte alls bero på människan...men spelar det nån jätteroll?

VETENSKAP

OM...Flum & Fusk? 31% av människorna i västvärlden är skeptiska till ny forskning. Motivet bakom detta tillskrivs ofta deras egna "sunda förnuft".

varför essentiell.org?

Vi är idag många som är helt förbluffade över de ledare som demokratiskt väljs i vår omvärld. Allt från Trump till Brasiliens Bolsonaro.
Det är för lika många, och sannolikt samma personer, instinktivt uppenbart att dessa ledare villigt men till synes ovetande, uppvisar en personlighetstyp som det är svårt att skilja från de man finner hos bekräftelsetörstande och förnärmade 7-åringar. Men till skillnad från den senare kategorin, där ett sådan personlighetstyp hör till åldern och ett sätt att bemöta och skaffa sig en social tillhörighet, befinner sig de föregående personerna på några av världens mäktigaste positioner.

Själva bestörtningen av det faktumet och varför så är fallet är det många som känner och frågar sig och det har även analyserats grundligt allt sedan Trump valdes till president i USA 2016. Och även om Trump förlorade valet 2020 var det med en hårsmån och samma polariserade grundproblematik finns kvar i det som nu kallas "Trumpism", och det är den vi beaktar här.

Så, vad vi ser i vår samtid är att de "många", på de olika sidorna i beskrivningen ovan, åtskiljs av fundamental skillnad i perception och kognitiv förmåga till en autentisk verklighetsuppfattning. Även om personexemplen ovan bara handlar om den avgrundsdjupa polariserade synen på dessa världsledare och om de är vettiga personer eller inte, är det som vi alla vet, samma många i exemplen som anser klimathotet vara påhittat, anser medier vara fake-news, anser vaccin vara etablissemangets försök att kontrollera folket (dem) och hela vägen ner till de som tror på konspirationsteorier som platta jordklot och Qanon. Och även om det faktumet varken är nytt eller särdeles kontroversiellt landar vi ändå i att det är något vi missar, eller kanske bara snubblar förbi, i att Det Är Samma Människor...och att "vi", på den andra sidan, måste börja inse att den skillnaden kanske inte går att göra något åt – och agera därefter.

Efter Trumps's valseger 2016 stod många i chock vad som hade hänt, en, bokstavligen talat "finansclown" vald till USA's president och som i en valrörelse även utmärkt sig som den förvuxna lättkränkta 7-åring vi redan nämnt – hur kan han bli vald till president? Hur kan hälften av oss undgå att se den karaktären?
Lika snabbt som den chocken gick över startades en mängd granskande plattformar och dedikerade portaler för "fact-checking" av Trump's utsagor, läs här. Nu förlorade Trump valet 2020 men hans tvivelaktiga arv i 'Trumpismen', av göra lögner och konspirationer till en 'man-orkar-knapp-höja-på-ögonbrynen-norm', kan göra det värt ett besök ändå.
Det fanns och finns fortfarande en känsla och attityd av att "bara vi fortsätter att hänge oss åt sanningen och avslöjar alla lögner, kommer människor till slut (in)se att de trodde på något falskt". "Som att dessa, "många andra", bara vi visar att de har gått på en lögn, kommer tänka att "Ja...men nej, tänkte inte på att det kanske var orimligt att jag tänkte så".

Vi människor vill gärna tro att det vi tror på också är sant eftersom det, nästan tautologiskt, fastnat som just 'sant' i en ens egen hjärna efter diverse interna processer och filter. Vi tänker inte på vilka processer eller filter vi har, utan sant, när vi ska plocka ett uttalande från 'Sann-korgen' i våra hjärnor, är bara sant just eftersom det är hämtat därifrån. Vilket spörsmål det än gäller så har vi oftast bara två korgar att lägga vårt röst i vad gäller spörsmålets sanningshalt. I Sann-korgen eller Falsk-korgen. Det är tyvärr (alltmer) sällan vi nyttjar Jag-vet-Inte-korgen, fast vi kanske borde.

Vad som däremot kan vara kontroversiellt är att forskningen visar, inte bara att vi är särdeles dåliga på att vara objektiva utan även att ändra uppfattning. Detta trots en sanning som knackar en på axeln och säger, "Öhh himla tråkigt det här, och måste be om ursäkt att jag stör, men den här grejen med klimatet asså, den är nog faktiskt sann ändå....". I stället för att lämna en referens här hänvisar jag mycket hellre till Anders Hansen's (svensk psykiatriker) program i P1 där han just tar upp att: vårt sanningssökande och vår (o)förmåga att acceptera något som är sant, beror i allra högsta grad på den sociala följden av den acceptansen. Vi tillhör nämligen, extremt mycket visar det sig, hellre ett socialt sammanhang och i en social grupp som delar ens syn på sanning och värderingar än att acceptera att den synen rent objektivt visar sig vara falskt. Eftersom den direkta följden av ett byte av ståndpunkt X, som tidigare definierat tillhörigheten i grupp X, till ståndpunkt Y, gör att vi förlorar vår ställning, acceptans och kanske även ('like':ade ) uppmuntrade tillhörighet i grupp X.
Vi verkar således vara evolutionärt kodade för den här sortens bristfälliga tankemönster. Länk till Anders Hansen's progam.

Det finns en rad synonyma termer för detta varav termen "faktaresistenta" eller på engelska "confirmation biased" kanske är de mest använda. Vad de egentligen uttrycker är att det spelar ingen roll hur mycket, eller med vilka fakta, man ger en dylik person, kommer den människan både vägra acceptera fakta men även rationalisera fram en än starkare antagonistisk syn och än kraftfullare motargument.

Vi kommer senare gå igenom de här frågeställningarna ytterligare men det kan vara av intresse att redan nu nämna ett fenomen som kallas "Dunning-Kruger Effect".
Det är ett begrepp inom den kliniska psykologin där det, i en given grupp av människor, finns personer som uppvisar en kognitiv dissonans mellan upplevd kompetens och verklig kompetens. Man saknar således helt självinsikt ("self-awareness") är därmed oförmögen att objektivt bedöma sina egna förmågor och kunnande. Effekten manifesterar sig i ett tillstånd där en sådan person snarare upplevs skryta om sina förmågor och sin intelligens och nedvärderar samtidigt alla andra, inklusive de som faktiskt är experter, och anser dessa okunniga och blinda för en sanning som bara den personen är förmögen att se.
Effekten visas tydligt i följande schematiska diagram.Observera att diagrammet inte visar någon form av "inre kunskapsresa" för en given person, utan resultatet baseras ungefär på följande test för en (stor) testgrupp:

Man låter alltså ett större antal människor (för att göra resultatet statistiskt signifikant) helt enkelt beskriva sin egen kompetens och förmåga samt även redogöra för teorin eller detaljerna inom ett givet kunskapsområde. Man kan exempelvis be alla i testgruppen beskriva hur gravitation fungerar:
Vad är gravitation? Newton/Einstein/Keppler? Formler? Acceleration ⇔ Gravitation? Är ens gravitation något som finns? Etc...

Efter det har man kontrollerat om den information varje testperson angivit stämmer med vedertagna (sanna) resultat. Varje testperson får sedan en rörlig poäng mellan exempelvis 0 och 100, som då motsvarar den grad med vilket testpersonen angivit vedertagna eller sanna svar. Stämmer svaren dåligt med sanningen får man en låg poäng, nära 0, på X-axeln ( = 'verklig kunskap').
Som avslutande fråga får man också ange hur man ser på sin egen kunskap i det givna område som frågorna rör. Anser man sig ha större eller till och med överlägsen kunskap jämfört med gemene man, får man en hög poäng på Y-axeln ( = 'uttalad kunskap/självförtroende'). Det vill säga, uttrycker man stor säkerhet och förtroende för att man givit ett sant svar får man nära eller lika med 100 i poäng på 'uttalad kunskap'.
Korsningen, eller koordinaten i diagrammet mellan ''verklig kunskap', kanske 5 av 100, och 'uttalad kunskap', kanske 95 av 100, ger då en mätpunkt i grafen => (5 , 95) Linjen i det diagram som visas ovan är ju bara en approximativ "bästa-linje" mellan de många mät-punkterna och det egentliga diagrammet ser ju ut som något i stil med detta.Och det är nu ett mönster kommer fram som verkar visa att det finns stora grupper av människor där det finns en tydlig korrelation mellan den faktiska kunskapen och den uttalade kunskapen.

1De som bara kan lite om ett givet område men som också är väldigt ödmjuka till det faktumet och inte heller påstår sig kunna speciellt mycket, "Ödmjukhetens dalgång".
2Sen finns det en stor grupp som både påstår sig ha stora och riktiga kunskaper och där det visar sig att de faktiskt även har detta.
3 Och sen har vi en stor grupp som inte kan någonting men som ger uttryck för en stor expertis de således inte kan backa upp. Gruppen samlar sig i diagrammet under "Mount Stupid".

Även om följande mening kan låta högtravande och svepande så frågar vi oss ändå vad vi gör i en värld vars framtid sannolikt måste baseras på anständighet, sanning och samarbete (vilken framtid bör inte baseras på detta?), när det verkar som om fler och fler av oss går i helt motsatt riktning till dessa tre attribut och som inte bara är fullständigt transparenta för en sann världsbild utan också ställer sig på toppen av 'Mount Stupid' och proklamerar dessa dumheter?

Dessa faktaresistenta är sannolikt även så av rent evolutionära betingelser och det är, som vi redan tagit upp, således inget vi andra någonsin kan göra något åt och det spelar ingen roll hur hårt vi står och knackar dem på axeln. Vi tycker oss se att det finns en homogen och, genom historien, stringent, grupp av människor som vi hädanefter kommer kalla "oanständiga" och som vi anser är evolutionärt hårdkodade att sakna vissa basala kognitiva färdigheter. Här i introduktionen är vi svart-vita i den kategoriseringen men i PROPAGENDA-avsnittet 12 mänskligheten målar vi den uppdelningen i en gråskala och är inte fullt så kategoriska. Här vill bara göra vår ståndpunkt tydligt.

Att det verkar finnas en distinkt och genom historien kontinuerlig grupp av oanständiga, gör dem både farliga för mänskligheten i stort och är, på grund av det hotet, även ett av tre huvudincitament på den här sajten. Att epiteten i den här jämförelsen och kategoriseringen sätts till att vara "oanständig", i motsats till "anständig", beror på en korrelation till filosofen och psykologen Viktor Frankl's slutsatser kring kärnan av mänskligt beteende och hur det tycktes kristallisera sig i två tydliga och allmängiltiga karaktärsdrag, anständighet och oanständighet. Det resonemanget återkommer vi till, först nedan för definitioner av koncepten, samt under PROPAGENDA där vi djupdyker i vad uppdelningen av dessa två distinkta och för karaktären väsensskilda personlighetsdrag, har för inverkan på vår samtid och framtid.

Det andra incitamentet av de tre är att vårt evolutionära bagage även verkar peka på att vi i så fall är genetiskt betingade för kortsiktighet och både hur det manifesterar sig i hur vi tänker men också varför det är en synnerligen olämplig egenskap i tider då vi måste fokusera på långsiktig och hållbar klimatpolitik. Tyvärr är det inte bara de "många andra" i stycket ovan, eller "oanständiga", som är kortsiktiga, det är tyvärr även de "anständiga".

Det tredje huvudspåret är den samlade effekten av de två första, eftersom att:
1/ 12 * av oss uppvisar en kognitiv dissonans till både hur världen är beskaffad men också i förmågan till analys och ta till sig (sann) information, samt att...
2/ alla verkar hårdkodade till kortsiktighet, och därmed...
3/ ...hur de två incitamenten kan korrelera med den så kallade
Drake Ekvationen
och mer specifikt termen L i den ekvationen. Termen L är en uppskattning av en medellivslängd för en teknologisk civilisation, var den än uppstår i vår i vår galax. Är den essentiell? Kort info om L
här
, en grundligare genomgång av dessa 3 incitament tar vi upp under PROPAGENDA i huvudmenyn.
* Detta ska inte ses som en exakt kvot utan en generalisering med en bas i hur stor andel av en befolkning i vår samtid som stöder de populistiska clownerna vars oanständiga beteende av lögner, konspirationsteorier och Narcissistisk mobbning, verkar fullständigt dolt alternativt ovidkommande för samma befolkning.


Den för oss, som är födda på 70-talet och växte upp med TV-serien "Cosmos", kände amerikanske astrofysikern Carl Sagan, ägnade en stor del av sitt liv åt just termen L i Drake Ekvationen. Vilka kriterier bestämmer en civilisations teknologiska livslängd och hur står sig våra egna, mänsklighetens handlingar, jämfört med ett förhållningssätt som är till gagn för att optimera den livslängden? Självklart såg han en problematik i att vi äger en (kärn)vapenarsenal stor nog att fullständigt förinta mänskligheten 6,5 gånger om, samt ett fullständigt blassé förhållningssätt till resursutnyttjande och klimatfrågor.
Vi vill som sagt fortsätta de tankegångarna och flytta över de problem han såg framför sig, till vår samtid och vilka spörsmål vi ser som allra mest akuta och problematiska.

Vi fortsätter nedan med en kort genomgång av betydelsen av anständighet/oanständighet som följs av en grundligare text om Global Uppvärmning och hur och varför det finns en djupt polariserad syn på huruvida den är reell eller inte.
Även ett viktigt avsnitt om Vetenskap och samma polariserade syn om dess metodik där många av de vi kategoriserat som oanständiga likställer vetenskap och den metodik som används för att analysera verkligheten med ett eget rationellt "sunda förnuft". Ett sunt förnuft skulle alltså vara ett minst lika bra verktyg för att nå kunskap mycket på grund av att de tillskriver vetenskap en agenda av att medvetet förvilla, fuska och konspirera för att tillsammans med ett etablissemang ha politiska mål (av herravälde).
Vi går i polemik med den uppfattningen.

(o)anständighetDefinitionen:


Ett av nyckelkoncepten på den här sajten är anständighet/decency och oanständighet/indecency. Eftersom de uttrycken kommer fortsätta spela en central roll och följer många resonemang som en röd tråd genom alla texter här, är det viktigt att vi kort går igenom vad de orden betyder och hur vi definierar dem.
Egentligen blir det rundgång i viljan att definiera de ordern. Orden har en definition och det är inte så att detta blir en omdefiniering av orden men då det finns exempelvis Trump-anhängare som på fullaste allvar skulle kalla Trump för anständig visar det på en ganska häftig diskrepans mellan användandet och ordens objektiva mening.
För att återknyta till ovanstående avsnitt är det således inget problem med definitionen, utan det är fortfarande så att dissonansen hos en viss kategori av människors kognitiva verktyg gör dem synnerligen oförmögna att korrekt avgöra huruvida Trump's karaktär är anständig. Utan tvivel är det samma glapp i det kognitiva maskineriet som gör att de hellre har en socialt belönande tillhörighet, än att riskera förlora den tillhörigheten genom att katalogföra en objektivt sann utsaga.Uttrycken anständiga/oanständiga och det större sammanhang dessa två epitet kommer ifrån härrör från den Österrikiske psykologen och filosofen Victor Frankl, även en överlevare av förintelsen. Om man skulle dela in mänskligheten i två delar (han kallade dessa till och med "raser") skulle han kalla dessa för just decent och indecent och "...they penetrate into all groups of society. No group consists entirely of decent or indecent people.".
Men det är klart också att dessa begrepp kan betyda olika för olika människor.
Wiktionary:
From Latin decentia, from decens. Compare French décence. See decent. [Från latinets decentia från decens. Jämför franskans décence]
1. The quality of being decent; propriety. [ Att ha en kvalité av att vara anständig; egenskap ]
2. That which is proper or becoming. [ Det som är tillbörligt eller tilltalande ]

Tittar vi på synonymer på http://www.thesaurus.com/ ser vi även (svenska inom hakparanteser):

honesty[ärlighet], modesty[anspråkslöshet], morality[moral], respectability[respekt], dignity[värdighet], goodness[godhet], self-respect[självrespekt], integrity[integritet], conscience[samvete], humanity[humanitet], open-mindedness[öppensinnad], tolerance[tolerans], impartiality[opartisk], balance[balans], incorruption[okurrupt], constraint[självkontroll], truthfulness[sanningsenlig], charity[välgärning], unselfishness[osjälvisk], humbleness[ödmjuk], good habits[goda vanor], objectivity[objektivitet], ethos[etisk], unpretentiousness[opretentiös] , unobtrusiveness[försynt], equality[jämlikhet].


Det är några synonymer som essentiell.org vill betona är vad vi själva lägger i betydelsen av anständighet:
Opartiskhet, humanitet, tolerans och jämlikhet inkluderar det självklara idealet att vi alla har lika värde. Det finns ingen inneboende egenskap hos någon människa som gör den människan mer värd än någon annan. Det inkluderar så klart jämlikhet mellan könen. Det kan heller inte få finnas någonting som separerar ett värde mellan människor på grund av exvis religion, kön, kultur eller hudfärg. Självklart.

Globalt ser vi idag en stor, och ökande, del av oss människor som upprätthåller en karaktär som divergerar från ovanstående. Den kognitiva dissonansen som vi tagit upp beror dock på att dessa människor inte förstår att så är fallet.

Global Uppvärmning(?)

Nedan följer ett avsnitt om vårt Klimat och ett hot mot detta som gängse går under benämningen "Global Uppvärmning". Sen är det slarvigt uttryck, Global uppvärmning är ju så klart inget hot mot klimatet, det är ett potentiellt hot mot oss människor och den levnadsstandard vi är vana vid att ha.Global uppvärmning är inte sant.

Global uppvärmning är sann.

Nedan följer olika belägg eller kommentarer från Klimatskeptikerna, det vill säga de som inte tror på att människan påverkar klimatet och att de extremväder vi kan se är fullt ut naturliga växlingar av klimatet om man ser detta ur ett historiskt perspektiv. Urvalet kommer från en Google sökning: "klimatskeptiker", samt de först länkade eller nämnda referenserna från den sökningen. I texten används Klimatskeptiker, Klimatförnekare, eller kortversionen av dessa, skeptiker respektive förnekare, helt synonymt.

The Spectator (Konservativ, Engelskt veckomagasin)

Har kallat den globala klimatdebatten en "... climate change agenda" som en "conspiracy against the poor."

Senator James Inhofe (R)

"With all of the hysteria, all of the fear, all of the phony science, could it be that man-made global warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people?" Han fortsätter: "... some parts of the IPCC process resembled a Soviet-style trial, in which the facts are predetermined, and ideological purity trumps technical and scientific rigor."

Donald Trump (R)

"The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive."

Lavoisier Group (Australisk sammanslutning av Företagsledare)

Har kommenterat FN's förhandlingar rörande Global Uppvärmning som "...an elaborate conspiracy in which hundreds of climate scientists have twisted their results to support the climate change theory in order to protect their research funding".

Donald Trump (R)

"It snowed over 4 inches this past weekend in New York City. It is still October. So much for Global Warming."

Wall Street Journal (Oberoende Konservativ)

"Global Warming Models Are Wrong Again"

Forbes (Konservativ, Business magazine)

Sammanfattning av den vetenskapliga interna debatten kring Global Uppvärmning, av Forbes kallad "Climategate 2.0":
"(1) prominent scientists central to the global warming debate are taking measures to conceal rather than disseminate underlying data and discussions;
(2) these scientists view global warming as a political "cause" rather than a balanced scientific inquiry and
(3) many of these scientists frankly admit to each other that much of the science is weak and dependent on deliberate manipulation of facts and data."

William M. Gray (Prof. Em. Colorado State Univ.)

"Global warming became a political cause because of the lack of any other enemy following the end of the Cold War..." och "...its purpose (is) to exercise political influence, to try to introduce world government, and to control people". Och tillägger "I have a demonic view on this."

Donald Trump (R)

"Just out - the POLAR ICE CAPS are at an all time high, the POLAR BEAR population has never been stronger. Where the hell is global warming?"


Klimatskeptikern och Princeton fysikern William Happer förklarar att CO2 är en helt naturlig del av jordens Biosfär. Har varit och kommer vara så. essentiell.org håller med.

Den så kallade Globala UppvärmningenSom synes finns det en hel del skepticism till det som kallas den Globala Uppvärmningen eller "Global Warming".
Skepticismen baseras på tre huvudsakliga invändningar:

 • Vetenskapssamhället fabricerar data för att ge en typ av resultat som anses öka chansen att generera anslag och forskningsfinansiering.
 • Vetenskapssamhället fabricerar data för att skapa panik och därmed gynna en politiskt agenda som förespråkar åtgärder mot en Global uppvärmning.
 • De typer av extremväder vi ser och hör rapporteras om, är normala fluktuationer om man ser till klimatet ur ett historisk perspektiv och har ingenting med människans påverkan att göra.

Hur reder man ut det här? Som hyfsat insatt gällande forskning generellt, dock inte inom klimat, är det första man inser att både förespråkarna och skeptikerna inte ens befinner sig på samma arena, eller för att göra den vanliga liknelsen med nån som ivrigt försöker få in en kanal på radion. Men det är dömt att misslyckas för att den kanalen sänder inte ens på en våglängd radion kan motta.
Alltså, förespråkarna och skeptikerna pratar antingen om olika saker eller tar upp argument som den andra sidan aldrig ens ansett haft någon tyngd i frågan någonsin.
Och som alla (ideologiska) kontroverser kommer de inte heller försöka befinna sig på den andres arena och lyssna, lära och argumentera på samma våglängd.
Vi kommer adressera de 3 invändningarna mot att "Global uppvärmning" men ska först slå fast två saker som är viktiga i sammanhanget eftersom det faktiskt är så stor del som inte tror på konceptet av Global Uppvärmning:

 • 1/ Vi håller med de som kallar sig Klimatförnekare: Den nuvarande ökningen av den globala medeltemperaturen kan fortfarande vara ett utslag av de naturliga variationerna av klimatet på jorden.
 • 2/ Det som står här är faktiskt sanningsenligt i en objektiv mening. Innehållet beror inte på "en ståndpunkt" eller att vi ser på klimatfrågan från en specificerad riktning av "det beror på hur man ser på saken".

Angående punkt 2 verkar även seriösa media idag fortfarande ge uttryck för att den här frågan är kontroversiell och att forskarna, inbördes och ungefär jämbördigt, fortfarande debatterar huruvida det ligger något bakom hypotesen att vi har en Global uppvärmning och att den är orsakad av människan. Så är inte fallet.
De forskare som förkastar data som stöder hypotesen är ytterst få idag och även om vi, för den vetenskapliga stringensens skull, ovan skrev att det kan vara en naturlig variation av klimatet, har vi för länge sedan passerat den tid då den möjligheten hade någon vetenskaplig tyngd.
Seriösa forskare av idag berättar för oss att vi redan passerat den tid då vi helt kan undvika framtida katastrofer och vi har nu ett scenario framför oss där vi diskuterar åtgärder för att reducera graden av katastrof.
Vi återkommer till detta men det är värt att redan nu klargöra att även om nu detta är en naturlig Global trend, så ser vi inte varför det skulle vara en barriär mot att försöka reducera en fortsatt ökning? Effekterna en ökad uppvärmning kommer orsaka är ju lika allvarliga oberoende av semantiken och val av adjektiv innan ordet Global Uppvärmning. Eller menar de, att de tror och chansar på, att det när som helst kommer vända och bli kallare?Vi återgår till kärnan i kontroversen och börjar med en välbekant dispyt mellan kombattanterna förnekare och förespråkare och är en mycket känd schism inom klimatologin som kallas "Hockey stick controversy", eller "Hockeyklubbskontroversen".
Om man tittar på hur den globala snittemperaturen ökat de senaste 1000 åren och klämmer in dessa i ett diagram så ser diagrammet ut ungefär så
här
x-axeln visar århundradena och y-axeln visar den globala medeltemperaturen mätt i grader Celcius (°C ).

Varför trenden allmänt brukar kallas Hockeyklubbsteorin bli också uppenbart när man ser en just en klubba
här
.


Kontroversens ursprung härrör främst från osäkerheten i mätmetoden. En del forskare hävdar för det första att mätmetoden(erna) är för osäkra för att kunna uppskatta temperaturerna på jorden så långt tillbaka som 1000 år med en säkerhet på delar av en grad (°C), och för det andra, även om trenden stämmer så kan det mycket väl bara vara en naturlig variation. Huruvida mätmetoderna klarar av en upplösning på tiondels-grader lämnar vi orört. Även om vi skulle referera till forskning som säger motsatsen är det ju just detta kontroversen baseras på – en olika uppfattning om den forskningens giltighet.
Vad som dock kan visas med en fullständigt adekvat upplösning är koldioxidhalterna i atmosfären historiskt. Här finns ingen kontrovers alls och till skillnad mot temperatur som är ett abstrakt begrepp är koldioxid (CO2) ett kemiskt ämne. CO2 lämnar också tydliga spår i sediment och i glaciärer som består under hundratusentals år vilket gör en uppskattning av CO2-halterna genom årtusenden mycket lätta att mäta. Följande bild är från NASA (länk går till NASA) och visar just hur CO2 halterna varierat de sista 400.000 åren.

Att CO2 halterna är exceptionellt höga idag och att de även sammanfaller med människans industriella utveckling, framträder även det med tydlighet. Men det är ju inte där kontroversen ligger heller. Som Fysikern William Happer påpekar i YouTube-inslaget ovan har halterna av CO2 varit mycket högre historiskt även om det innebär att gå mycket längre tillbaka än 400.000 år som diagrammet visar. Samt att växter kräver CO2 för att överleva. Man till och med ökar mängden CO2 i växthus för att de ska växa bättre! Så då måste väl höga halter av koldioxid både vara bättre och även helt naturliga eftersom vi haft mycket högre halter långt bakåt i jordens historia?

Det finns ett uttryck inom filosofin och retoriken som heter "Straw manning", fågelskrämma(nde). Termen kommer ifrån en retorisk teknik där man slår fast en ståndpunkt (straw man) hos den man argumenterar mot som antingen inte är sann eller åtminstone är en ståndpunkt som inte har med saken att göra och som motståndaren inte ens har som argument, och sen argumenterar man mot den ståndpunkten.
Som övertydligt exempel: Två personer argumenterar om huruvida vatten är bra för människan. Person 1 säger, "Människan behöver vatten och är livsnödvändigt , annars dör vi". Person 2 kontrar då med "Men hur skulle det fungera om vi dränkte hela jorden med vatten, då skulle vi ju bli tvungna att simma till varandra...och var skulle vi bo?". Att dränka hela jorden i vatten var nog inte vad person 1 hade tänkt sig utan såg nog framför sig att det är viktigt att få i sig sina 2 liter vatten från ett dricksglas per dag. Så hur absurt person nummer 2 svarar är ju uppenbart i just detta fall men det kan vara betydligt tvetydigare än så och svårt att upptäcka och ofta låter "straw manning" väldigt logiskt och följdriktigt som svar.
För att närma oss retoriken i just den här texten finns det ett explicit exempel som även tas upp nedan i den bifogade pdf-filen av argument/motargument mellan klimatförnekare och förespråkare för en Global uppvärmning:
Person 1: "Vi är inne i en tid när den globala medeltemperaturen ökat de sista 30 åren på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia!"

Person 2: "Skitsnack, under 2017 på Antarktis, mättes den lägsta uppmätta temperaturen någonsin hittills på jorden och det började snöa i New York tidigare än på 20 år förra året!".

Och för att precis linjera oss med temat som inledde den här delen med Straw-manning:
Person 1 påstår att: "Förhöjda koldioxidhalter har en starkt negativ verkan på klimatet då det medför en global uppvärmning som får en rad följdeffekter som höjda havsnivåer och därmed kustlinjer som riskerar flyttas uppåt flera höjdmeter. Flera städer men även hela länder som bara ligger i direkt havsnivå skulle då helt dränkas. Även en rad andra katastrofala klimatkonsekvenser som extremväder riskerar öka på grund av en förhöjd koldioxidnivå."
Person nummer 2 säger då: "Men snälla nån, koldioxid har varit en naturlig del av jordens långa historia och även väsentligen högre än nu och det har aldrig varit några problem tidigare. Växter som vi ju är så beroende av i form av sädesslag, ris och foder för våra tamdjur som sedan ger oss kött och mat, skulle ju dö direkt. Vi skulle helt enkelt dö ut om vi tog bort koldioxiden!"

Hoppas det är tydligt att detta är en Straw-manning. Person 2 argumenterar som om Person 1 påstått att CO2 är: 1/ en ny gas som innan människans intåg i jordens historia inte funnits i atmosfären och 2/ att koldioxid är så farlig eller onaturlig som gas att vi måste sikta mot att ta bort den helt och 3/ man kan även tro att Person 1 anser att växter inte behöver CO2.
Det är ingen av förespråkarna för att vi har en Global uppvärmning orsakad av höjda halter av växthusgaser, varav koldioxid är en, som hävdar att växter inte kräver koldioxid. Det är högstadiebiologi och ett argument förespråkarna inte ens beaktar. Ingen förespråkare skulle nånsin heller hävda att koldioxid inte har varit både en naturlig och livsnödvändig konstituent i vår atmosfär i hundratals miljoner år.

Jordens biosfär har själv reglerat CO2 och syrehalter under årmiljoner och som vi ska se i den följande texten nedan, med varierande framgång med avseende på Global temperatur och livet i den biosfären. Och absolut, man kan inte annat än hävda att det under dessa årmiljoner skett på naturlig väg. I meningen att människan inte har varit med och påverkat nivåerna av respektive gas (syre och koldioxid)
Hela detta resonemang kommer från den enda tanke som fanns kvar efter att ha lyssnat på William Happer ovan. Happer "Straw-mannade" de som förespråkar att ökade koldioxidmängder för med sig en ökad global medeltemperatur som sedan för med sig en rad (samt ännu oförutsedda) händelser som kan få katastrofala följder för det liv vi är vana vid att leva. Det vill säga de som är förespråkare av det senare hyser inga som helst tvivel om att växter behöver koldioxid och än mindre tvivel rörande att jorden tidigare har haft än högre halter än idag. Det är inte ens frågeställningen enligt dem. Vem har någonsin påstått att CO2 inte är en naturlig växthusgas och att den inte behövs för växter? Det har ingenting att göra med vilken ytterligare effekt CO2 har på framför allt den globala medeltemperaturen och vad den ökade medeltemperaturen sedan orsakar.

Alla är dock (alltså både förnekare och förespråkare) med på båten gällande att CO2 är en så kallad växthusgas, det vill säga en gas som påverkar den globala temperaturen. Andra växthusgaser är exempelvis metan (CH4 ), ozon (O3 ) och vanlig vattenånga alltså H2O. Som klimatskeptiker kan man dock fortfarande hävda att det vi upplever nu är normala variationer. Och det är den andra frågeställningen som kontroversen baseras på.
Och där ger vi gärna klimatskeptikerna rätt! Det vi upplever nu kan mycket väl vara normala variationer även om faktiskt i stort sett alla data tyder på att vi, mänskligheten, är den orsakande faktorn bakom ökade halter av växthusgaser och därmed ökad global medeltemperatur.
Vi backar i jordens historia.

För ungefär 55miljoner år sedan har man kunnat utläsa från sediment och liknande att den globala medeltemperaturen på jorden var ungefär 8°C högre än dagens strax över 14°C. Sittemperaturen var alltså häpnadsväckande 22°C! Och vi som samhälle hör forskare varna för 1.5-2°C ökning och de katastrofala effekter det skulle få på vår miljö. Så klimatskeptikerna har en poäng där, eftersom även en global medeltemperatur på 22°C således ligger inom det "normala" temperaturintervallet som jorden kan ha.
Om vi stannar här ett tag och rekapitulerar vad som bestämmer vårt klimat och vad som därmed kan klassificeras som normalt.

Jorden ligger på ett varierande, marginellt, men ändock varierande avstånd från Solen. Solen har dessutom mer eller mindre aktiva perioder där den skickar ut en varierade mängd strålning, så kallade solcykler.
Eftersom mängden strålning påverkar temperaturen måste man även ta hänsyn till kompositionen av den atmosfär strålningen ska passera för att nå jordytan eller våra världshav. Atmosfärens beståndsdelar spelar roll åt bägge hållen. Den avgör hur mycket som släpps in av strålningen och hur mycket som släpps tillbaka av den strålning som reflekteras eller "studsar".
Vår jordaxel varierar även sin lutning mot Solen i en periodicitet av ≈26.000år och tillsammans med de föregående tre variablerna kan även det påverka hur klimatet ser ur både globalt och på olika ställen på jorden. Sammanfattningsvis spelar alltså...:

 • - avståndet till solen
 • - mängden strålning
 • - jordaxelns lutning
 • - atmosfärens beståndsdelar (som växthusgaser)


...roll för klimatet.

Sen har vi en naturlig vulkanisk aktivitet där vulkanutbrott även det kan påverka vårt klimat. Den aska som vulkanerna spyr ut kan lägga sig som en matta över jorden och därmed skapa ett kallare klimat. Den aspekten kan ju sägas höra till "atmosfärens beståndsdelar" men för klarhetens skull och för att "atmosfärens beståndsdelar" på ett mer kontinuerligt sätt påverkar klimatet är de separerade. Ett vulkanutbrott påverkar i absolut värsta fall den globala temperaturen under decennier, och även om det i den situation mänskligheten befinner sig i nu skulle vara lika med civilisationskollaps av episka proportioner påverkar det inte (det mänskliga) livet i ett längre perspektiv än så.

En illustration av effekterna av stor och frekvent vulkanisk aktivitet förelåg under en relativt lång period mellan 850 till 630 miljoner år sedan, eller den så kallade Cryogeniska perioden. Under den perioden hade vi en global istid där man tror att istäckena från polerna sträckte sig nästan ända fram till ekvatorn. Att kalla jorden för en global snöboll var inte långt från sanningen.

Vi har alltså de tidigare nämnda 4 samt den vulkaniska aktiviteten som ger 5 yttre variabler som påverkar klimatet. Alla 5 kan samverka maximalt åt ett håll och skapa
globala snöbollar
eller maximalt åt andra hålet och skapa nån forma av
global ugn


Om vi ska sammanställa klimatförnekarnas argument genom att bygga på de huvudsakliga argumenten ovan med (klimatologiska)fenomen eller attribut av dagens klimat som talar emot en global höjning av snittemperaturen, ser en klimatförnekares lista ut ungefär så här:

 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till mänsklig aktivitet.
 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till en ökning av den globala medeltemperaturen.
 • Det finns delar av, framför allt östra, Antarktis där istäcket ökar
 • Den globala uppvärmningshysterin medför enorma ekonomiska forskningsanslag vilket innebär att det finns ett självuppfyllande incitament för forskarna att vidmakthålla konceptet med Global uppvärmning (och därmed öka chanserna att få del av den enorma bidragskaka dessa anslag för med sig)
 • Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta exempel på extrema, väderförhållanden eller tillstånd som:
  -fler och kraftigare orkaner
  -lokala värmerekord
  -avsmältning av det Arktiska polartäcket
  -koralldöden i världshaven
  -torka
  -tinande av områden av permafrost (alltså områden där marken aldrig hinner tina under en vanligtvis kort sommar)
  -reducering av mängden insekter
  -fler lokala tromber
  -Golfströmmen är svagare än på de senaste 1000åren
  ...till varken Global Uppvärmning eller människans aktivitet
 • CO2 är ingen farlig gas, den är helt naturlig och växter kräver CO2 annars dör de
 • Det varmaste året i historien var 1934 men då var det ingen som pratade om Global Uppvämning
 • Den förutspådda ökningen av havsnivåerna var fel. Ökningen var mindre vilket visar på hur opålitliga modellerna är
 • Och sen den generella viktigaste: Även om globala medeltemperaturen skulle öka samt även vara orsaken till de extrema väderförhållandena eller tillstånden ovan - är den konstitutiv och ingår i helt naturliga variationer av jordens klimat
 • Och sist: Den kallaste temperaturen någonsin uppmätt i historien skedde 2017


Det finns ett par fler argument men vi har tagit upp de viktigaste.
För en mer belysande genomgång av klimatförnekarnas argument och vad som används som motargument, kan man läsa den här (för mobil gäller horisontal-läge), annars finns samma sida i en PDF-sammanställning här
På redaktionen har vi stor erfarenhet av naturvetenskaplig forskning och vet att fabricering av data och resultat är extremt ovanligt och i detta fall skulle det även innebära en nästan världsomspännande sammansvärjning av forskare som unisont kommer överens om en plattform av resultat som pekar mot en Global uppvärmning orsakad av människan, detta är så fullständigt osannolikt och garanterat uteslutet. Frånsett det, kan vi inte annat än hålla med om alla övriga punkter ovan. Det skulle förespråkarna också men samtidigt klia sig lite i håret och undra vad ovanstående har med saken att göra?

Det enda som skeptikerna och förespråkarna är helt överens om gällande de saker som har med saken att göra är att Globala medeltemperaturen ökar. Om man lämnar därhän hur mycket, hur snabbt och varför. Punkt.

Sen, vad de flesta skeptiker också kan skriva under på är att det även ser ut som en trend. Att skeptikerna sedan anser trenden ett utslag av jordens naturliga variationer av klimatet samt att människan därmed spelar, och har spelat, marginell roll i bidragande orsak till trenden, är egentligen inte så viktigt i det stora hela.
Så även om skeptikerna i princip anser att vi lika gärna från nästa år kan gå in i en period (eller trend) av sjunkande globala temperaturer, låt oss bara för säkerhet skull anta att den fortsätter öka. Tycker vi. För säkerhets skull.

Poängen är dock att även en medeltemperatur som kan klassificeras som en normal variation (sett ur ett historiskt perspektiv) kan få katastrofala följder för dagens människa.

En stenåldersmänniska var i allra högsta grad flexibel i sitt levnadssätt och kunde ställa om och migrera även om temperaturerna kunde växla. Även sett i ett så smalt perspektiv som på ett par decennier med globala medeltemperaturer som varierar ett par grader inom den perioden kunde man parera genom att helt enkelt flytta till områden med ett bättre klimat.
Den tidiga Homo Sapiens hade hela sitt liv inom en radie av 50 meter. Och den radien var hans/hennes liv under hela livet. Det fanns inget utanför den sfären som spelade någon roll. Det var så långt man kunde se med någon större upplösning och det var så långt man kunde skjuta pil eller kasta spjut med någon större precision.

Som alla lätt kan inse är ju fallet inte sånt idag. Den ökningen och den effekt ökningen skulle få på den globala infrastrukturen och logistiken - den är vi knappast anpassade för. På. Något. Sätt. Vi skulle uppleva systemiska kollapser som vi inte ens kan föreställa oss. Våra liv beror på ett fundamentalt sätt på allting som sker inom en radie som är 6.371.000 meter.
Så även om man måste hålla med skeptikerna om att det kan vara en naturlig variation, låt oss hålla med om det men samtidigt se förbi huruvida det är naturlig eller inte och bara se till konsekvenserna av en globalt ökande medeltemperatur som ökar 2°C till år 2050 (vilken den är i nuvarande takt).
Eftersom de möjliga katastrofala följderna även kommer drabba barn och barnbarnsbarn till er skeptiker, låt oss bara för säkerhets skull anta att det faktiskt:
 • ...är en trend och att medeltemperaturen kommer fortsätta öka.
 • ...kan vara helt normala variationer. Där finns ingen kontrovers.
 • ...och lägga bakom oss huruvida det är normalt eller inte och om växter gillar CO2. Det gör dom. Där finns ingen kontrovers.


Problemet ligger i resonemanget, för att hårddra argumentet, att bara för att den kallaste uppmätta temperaturen någonsin mättes upp lokalt i Antarktis så sent som 2017 och att växter diggar koldioxid, så är den Globala uppvärmningen hittepå och därmed ingen trend och vi, mänskligheten, kan utan problem köra på som vanligt eftersom temperaturen kommer börja sänkas igen...snart.
Denna syn krockar dock med den absolut mest sannolika verkligheten av att Trump's och Bolsonaro's barnbarnsbarnbarn (≈ år 2150) i bästa fall kommer leva i ett helt kollapsat samhälle där världens kustområden har dränkts i ökade havsnivåer och enorma jordbruksområden ligger förtorkade och 60% av jordens befolkning lever under svält och i områden som är fullständigt omöjligt att bo i.
I värsta fall har jordens biosfär påbörjat en run-away loop där vi inte längre har några medel som kan stoppa den globala uppvärmningen. Vi har andra planeter i vårt solsystem där så har skett...på helt naturlig väg om man så vill. På Venus är det idag ≈450°C på ytan.
Om man läser detta och skakar på huvudet åt den uppenbara pessimismen så har ni fel. Eller ni har rätt gällande pessimismen men inte rätt i den upprepade 30-gradiga vridningen av huvudet.

OM vi fortsätter i nuvarande takt med ökade växthusgaser och takt av Globalt ökande medeltemperaturer så KOMMER vi landa i gradvisa katastrofer och kollapser på sätt och mått som är svåra att till och med överblicka. Om ni tror att forskare i huvudsak är oense om detta har ni FEL. Observera att en minoritet av forskare anser att vi redan nu har passerat tiden för att göra något åt framtida katastrofer. Läs mer här och här.

En kort resumé av effekterna av nuvarande, fortsatta, utsläpp av växthusgaser till år ≈ 2100:

Afrika:
Hundratals miljoner kommer bli "klimatflyktingar" då torka kommer drabba denna kontinent extra hårt. Det kommer helt enkelt inte gå att odla något. Stora delar av södra Afrika och Sahel-området kommer bli obeboeliga för människor.

Asien:
Då glaciärerna i Himalaya kommer smälta drabbas avrinningsfloderna, Ganges, Brahmaputra, Yangtze, Mekong och Indus, mycket hårt. Miljarder människor blir klimatflyktingar och kommer leva på svältgränsen. Bangladesh riskerar att förlora halva sin landyta på grund av höjda havsnivåer. En i sammanhanget och per dags dato, förhållandevis moderat höjning av den globala medeltemperaturen på 2°C innebär en run-away effekt av upptiningen av Sibiriens permafrostlager. Och effekten av detta är av många förutspått ett good bye till den civilisation vi känner idag.

Europa:
Södra delen skulle fortfarande vara beboelig men obrukbar med avseende på jord- eller lantbruk. Största delen av Spanien yta skulle definieras som "öken-område". Norra Europa och Skandinavien är dock ett av få områden på jorden om skulle gynnas av en fortsatt global höjning av medeltemperaturen.

Nordamerika:
Norra delen av Kanada har samma förutsättningar som Sibirien gällande avsmältning av permafrosten.. Stora delar av USA's "kornbods-stater" skulle både drabbas av sån torka att odling blir omöjlig samt drabbas i ännu högre utsträckning av extremväder som tromber och massiva hagelstormar. Västra USA och Kalifornien riskerar att bli i det närmaste obeboeligt och inom kategorin "öken-område".

Sydamerika:
På grund av glaciärernas smältning i Anderna riskerar länder som Peru och Bolivia bli helt obeboelig av vattenbrist. Denna kommer (inte kanske) inledas redan om 10-20år. Om den globala medeltemperaturen blir runt 3°C, vilket garanterat kommer ske om vi når 2°C och permafrosten i Sibirien och Kanada smälter, är det good bye Amazonas. Amazonas kommer utplånas.

Oceanien:
Mellan 30-50% av alla små (atoll)öar kommer upphöra att existera och måste evakueras. Australien kommer, förutom kustområdena, i princip bli obeboeligt i termer av ett normalt fungerande samhälle.

Sen förutspår man, med stor säkerhet, en katastrofal ökning av konflikthärdar och fullskaliga krig. Kina kommer drabbas hårt av svält och torka pga Himalaya-glaciärernas avsmältning och effekterna på Yangtze, Huang-Ho och Mekong-deltat. Kina som i stora stycken hålls i hop av en stark och expansiv ekonomi, kommer mycket sannolikt falla sönder då befolkningen inte längre kommer tolerera den rigida och ofria samhällsstrukturen i spåren av en ekonomisk kollaps. Afrika, likaså, och som redan har en rad småkonflikter och regelrätta krig, kommer sannolikt trasas sönder av ytterligare konflikter i svältens spår i jakt på de små resurser som kommer finnas.
Det idag, redan starkt polariserade USA, riskerar även det att drabbas av interna konflikter i spåren av en söndertrasad ekonomi p.g.a. jordbrukets kollaps och förlusten av Kalifornien som hittillsvarande ekonomisk motor.

Tyvärr tror vi inte att vi kommer fatta eller vakna förrän denna katastrof hoppar upp i knäet på oss. Vi tar upp vår kortsiktighet under PROPAGENDA i menyn ovan. Och hänger allt detta ihop som en röd tråd med det smått oväntade empiriska resultatet av Drake Ekvationen?

Vetenskap - Flum, fusk och konspiration?Ovanstående segment och den påverkan det kan ha på en läsare är i hög grad avhängigt den mån man anser innehållet vara sant – så klart.
Vi har i en annan del på den här sajten hänvisat till väldigt låga siffror när det gäller förtroendet för forskning. Bland annat siffror från en undersökning som visar att 31% är generellt skeptiska till vetenskap och forskare och häpnadsväckande 18% anser att modern vetenskap har en dold agenda av att vilseleda och konspirera. Motivet till skepticismen anges ofta vara ett individuellt "sunt förnuft". Studien är amerikansk och återspeglar således inte en allmän eller global syn på forskning och vetenskap men siffrorna kan därför vara både högre och lägre varav Sverige förhoppningsvis inte har riktigt lika dåligt förtroende för vetenskap. Vi återkommer till detta faktum.

79% av forskarsamhället anser i alla fall att vårt moderna samhället har stora oöverskådliga problem gällande exempelvis klimat och hållbarhetsfrågor. Det är hela forskarkåren oberoende av disciplin man forskar i. Tittar man bara på naturvetenskapliga forskare stiger den siffran till 96%
Stanna upp här ett ögonblick. Bilmekanikern, expert på bilar uppenbarligen, säger till dig att din motor är paj. "Den kommer hålla högst en mil till". Du tittar på bilen, som i övrigt är sk-tsnygg och ser ut att kunna rulla hur långt som helst. Så du hoppar in i bilen och fortsätter upp till sommarstället 125 mil norrut i Lappland. Eller...gör du verkligen det? Troligtvis litar du på mekanikern.

Men varför litar vi inte på forskarsamhället?(Natur)vetenskapsmän strävar mot kunskap om naturen och skaffar sig den genom att undersöka det man vill veta mer om. Metodologin och vägen till resultat som får publiceras är som följer:

En forskargrupp sätter upp hypoteser, samlar data från de system eller företeelser man undersöker, analyserar dessa och presenterar sedan ett resultat. Resultatet är alltså en direkt följd av att faktiskt ha observerat de fenomen man vill ha kunskap om.
De man presenterar resultatet för är 4-6 stycken, ofta konkurrerande, forskare som ska recensera eller kritiskt granska allt från hypotes, genom analysen till resultatet. Finner de andra forskarna minsta hål i någon del av resultatskedjan måste den recenserade forskargruppen antingen göra om de delarna eller komma med en starkare och klarare motivering till varför hen trots allt gjort rätt.
Denna procedur går fram och tillbaka tills alla är nöjda och först DÅ, får resultaten publiceras i en tidskrift. Det händer absolut att ett resultat nekas att publiceras på grund av att de granskande forskarna helt enkelt anser forskningen vara undermålig.
Den här processen med granskande, konkurrerande, forskare inom stamma disciplin kallas "Peer review" och är en fundamental process inom modern forskning för att säkerställa att bra och objektivt korrekta resultat blir publicerade och samtidigt att undermålig och tvivelaktig forskning filtreras bort.

Till skillnad mot vad många verkar tro, så finns det starka incitament för en forskare att komma med nya hypoteser och resultat som går helt stick i stäv mot gängse den forskningen. Eller uttryckt annorlunda, det är väldigt tjolahoppsan att visa att andra forskare haft fel och att du själv har kommit på hur saker verkligen ligger till. Varför skulle forskare vara annorlunda eller mindre ambitiösa och ärelystna än gemene man? I och med det finns det också en självsanerande och (per) definitionsmässig metodologi av att förkasta gammal och undermålig eller direkt felaktig forskning.

Men om ett visst resultat står sig, trots andra forskares försök att finna håligheter hela resultatkedjan, och den processen därmed snarare förstärker och bygger på resultatet – kan en hypotes upplyftas till teori.
Många använder ordet teori som om det vore den lägsta nivån på resultatstegen men i vetenskapssammanhang är det hypotesen. En hypotes kan, efter upprepade bekräftade och konfirmerade resultat, sedan upplyftas till teori.
Ibland hör man eller läser om kritiska röster rörande Darwin's eller Einstein's teorier att - "Nämen, det där är ju bara teorier, hur vet man att det verkligen är sant?" eller "Det där är ju bara en teori så gott som någon annans teori!" Men då ska man veta att en teori är ett resultat som alltså stått emot massor av försök att påvisa misstag i den och även konfirmerats antingen explicit en rad andra försök att undersöka hypotesen eller implicit det vill säga att du under söker andra frågeställningar som inte ens kan leda till ett hypotetiskt resultat om inte ursprungshypotesen stämmer.

Ändå finns det alltså människor som spenderar 10 minuter av resonerande och "sunt förnuft" och därefter förkastar resultat och konsekvenser av en teori som är både vedertagen och basal. Även resultat som mycket väl kan vara följden av decenniers oavbruten forskning av kanske hundratals eller sannolikt tusentals forskare som individuellt och kontinuerligt bidrar med delresultat som i slutändan är avsett att göra dig, mig, oss eller världen lite rikare på kunskap och vetande. Och den kunskapen blir förstås delresultat och grund för morgondagens forskning och så vidare.Det finns en enorm mängd forum och och sajter med en agenda att "slåss mot etablissemanget" (som i media, vetenskap, politik etc). På dessa sajter kan man läsa om någon som tittat ut genom fönstret och sett en snöstorm och en termometer som visar en rekordlåg temperatur och från de två lokalt och tidsmässigt isolerade fotavtrycken av ett "väder", dra slutsatsen att den globala uppvärmningen är en bluff. Reeaaallly?

Idén att vetenskapen eller forskare står bakom nån form av konspirationsagenda att vilseleda människor är helt enkelt löjlig. Författaren här har själv erfarenhet av forskning och dess agenda och tillvägagångssätt kan säga: Med extremt få undantag är en forskare i sitt gebit av ideologiska eller ekonomiska. Om något, egoistiska i så fall. Man vill själv lära sig så mycket och så korrekta saker som möjligt om någonting. Forskar man för sitt eget intresses skull finns det ju ett självuppfyllande incitament av att inte godta eller publikt annonsera ett resultat som man vet är felaktigt. Det händer bara inte. Punkt

Ja, 99% är säkert nördar i andras ögon. Man har fula kläder, taskig, eller om den ens kan kallas, frisyr, glasögon, vilka de glömmer var de lagt, rutiga flanellskjortor med veckogamla kaffefläckar, besitter begränsad social kompetens, kör en 30 år gammal Volvo...ja listan kan göras lång men mycket av dessa epitet stämmer faktiskt... Men de är fascinerade av: naturen, människor, konst, universum, politik, ekonomi, fysik, klimat, historia, kemi etc etc och vill till syvende och sist bara veta så mycket om de ämnena som det går. Menar man på allvar att dessa är en del av ett konspiratoriskt "etablissemang" med en agenda att vilseleda andra?
Om det finns något negativt i det sammanhanget är det nog snarare lite åt det motsatta. En forskare bryr sig inte så mycket om dig eller mig egentligen. Så länge hen får vara ifred på sin kammare och samla sin kunskap struntar hen egentligen hur mycket av det du och jag förstår eller hur mycket det kommer oss till del. Några maktfullkomliga konspiratörer siktande mot världsherravälde tillsammans med en politisk elit eller ett etablissemang, får man emellertid leta länge efter i forskarsamhället...Det finns en hel del kontroversiella områden, uppfattningar eller fenomen där forskare anklagas för att vara partiska och fördomsfulla till förklaringar av dessa fenomen. Detta utan att forskaren ens överväger att något sådant skulle kunna stämma, per-se. Exempel på sådana områden skulle kunna vara allt från paranormala fenomen till tankeläsning, telepati, slagrutor eller UFO:n. Och det stämmer nog idag 2010. Det sak mycket till för att en seriös forskare idag skulle söka anslag för att undersöka om slagrutor fungerar till exempel.
MEN, det finns garanterat inte en forskare som inte skulle bli fullständigt lycksalig om det skulle visa sig att det i något eller alla dessa finns substans och sanning. Vilken fantastisk upptäckt det skulle vara! Och det skulle garanterat ge forskaren en publicering i nån av de stora tidskrifterna som Science Magazine™ eller Nature™. Det var därför ordet 'idag' användes. Det har funnits seriösa forskare som har undersökt dylika fenomen och trots att vetenskapen blir beskylld för att ignorera dessa fenomen är det idag med god grund som dessa förkastas då de, upprepade gånger redan har visat sig vara falska.

Forskare är i den meningen precis som alla andra i sin ambition. Om det finns någon drivkraft förutom det rent självupplysande kallet så är det just att bli publicerad i tidskrifter av typen Science eller Nature. Det är näst Nobel-pris det mest prestigefyllda man kan uppleva. Här blir man garanterat inte publicerad genom att slå in några öppna dörrar eller haka på någon forskningstrend som befäster eller förstärker befintlig kunskap. Här premieras nytänkande och revolutionerande forskning och som forskare är du i det närmaste garanterad en fortsatt forskningskarriär och livslång finansiering av denna karriär om du lyckas få en accepterad artikel i de tidskrifterna.

Beakta det när du misstror forskarvärlden för att gå i någons koppel eller att man inte söker kunskap utanför den kända "boxen".Eftersom exempelvis då "slagrute"-teorin garanterat skulle ge plats i Science eller Nature, OM resultaten visar att det stämmer, hur går man tillväga? (och hur gick man tillväga?)
Det finns nämligen inget som säger att man inte kan finna vatten med en slagruta. Det kan du. Även forskarvärlden håller med om detta. Och det går så klart att testa.
Ta två personer, en med en slagruta, som också anser sig ha expertisen, och ytterligare en person som skall vara slumpvis vald och inte besitta några kunskaper som skulle göra personen icke slumpmässigt bra, eller icke slumpmässigt dålig, på att finna vatten även utan slagruta. Antingen har båda ögonbindel eller ingen eller så sätter man bara ögonbindel på personen som inte ska ha några förkunskaper i slagrute-tekniker. Man väljer sannolikt flera, för ändamålet, lämpliga platser i naturen där båda två ska markera var det finns vatten (ådra). Man måste även definiera vad som räknas som att "hitta vatten". Alla som borrat brunn, eller om det räknas som allmänt känt, vet att borrar man djupt nog hittar man vatten i stort sätt överallt. Det kallas grundvatten.
Hypotesen att man kan finna vatten med slagruta mer tillförlitligt än slumpmässiga försök, sätter nu igång och till forskarens överraskning lyckas slagrutekillen i första försöket. De försöker igen och slagrutan lyckas ännu en gång. Som forskare börjar du bli smått exalterad och skönjer den där artikeln i Science Magazine™ framför sig... Så forskaren säger åt dem att repetera försöket igen, och igen...och igen osv. De nästföljande 3 gångerna lyckas båda två och efter sammanlagt hundra repetitioner av försöket och till forskarens stora förtret, blir resultatet: Slagrutan 82 lyckade försök och den med ögonbindel 81.

Den här typen av experimentuppställning är ett av fundamenten i forskning, så kallade repetitiva försök. Och med det sagt krävs det så klart repetition både inom försöket (här 100 gånger) men även en repetition av själva försöket i sig, av andra forskargrupper, andra deltagare, annan slagruta, annan plats etc.
Och ja, man har gjort många fler dylika försök, och ja, faktiskt, även en som gett slagrutetekniken rätt men det försöket lyckades inte passera "peer review"-processen som nämndes ovan. Och ja en gång till, inget försök ledde till ett resultat där det kunde visas att man kunde hittat vatten med säkrare tillförlitlighet än bara slumpen. För den intresserade kan refereras till ett av de mest kända av dessa försök här..

Förhoppningsvis kan "sunt förnuft" här också inse att det inte är en 50/50 chans att finna vatten. Vatten verkar generellt vara ganska lätt att finna, vilket säkert också har betydelse för att slagruteteorin är så seglivad och livskraftig trots att det har visat sig vara en falsk expertis. Även av slump kan man hitta vatten 8 av 10 gånger och eftersom slagrutetekniken lyckades finna vatten också 8 av 10 gånger, kan man inte skilja på någon expertis av att använda slagruta från det rent slumpmässiga utfallet.

En kort historia lång

Poängen är i alla fall varför folk generellt inte lyssnar när folk specifikt berättar för oss att vi har skit upp till knäna? Lyssna snälla...när forskarsamhället säger att det sätt vi lever på i dag är en återvändsgränd och det är bara graden av katastrof vi ännu kan påverka, är det inte sagt som gissningar eller kommer från "sunt förnuft". essentiell.org hoppas det är klart och tydligt.
Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.