• essentiell - i korthet

  Männsikan verkar ha en gen för kortsiktighet. Och sakna en för långsiktighet.

  Läs mer här
 • essentiell - i korthet

  Att liv kan uppstå i universum vet vi. Vi finns. Varför kan vi inte upptäcka annat? (fast vi borde)

  Läs mer här
 • essentiell - i korthet

  Vi är många som häpnas över den till synes explosionsartade globala ökningen av bekräftelsetörstande clowner som vinner mark och makt

  Läs mer här

i korthet

En kort(are) sammanfattning av hela essentiell.org med en beskrivning av samtiden som ligger bakom varför och vår målsättning

Först 3 länkar och beskrivningar av den fulla agendan:

KORTSIKTIGHET

Människan verkar ha en gen för kortsiktighet. Och sakna en för långsiktighet.

½

Senare år har uppvisat en explosionartad ökning av idéer baserade på polarisation, fördomar och lögner. Det verkar bara vara hälften av oss som inser detta.

LIV

Det finns väl avvägda och rimliga antaganden för uppskattningen av Liv på andra ställen i vår galax. Dessa uppskattningar är entydiga: Vi borde kunna se spår av dem....

Tankar i korthet

Den här sektionen intas nog bäst efter man läst propagenda samt vår syn på och definition av anständighet eller varför vi gjort den här sajten.
Orkar man inte det så baseras den plan och det förhållningssätt vi på essentiell.org anser att vi bör anta och inta, mycket kortfattat, på:
 • De högerpopulistiska clowner vi ser poppa upp (Trump, Bolsonaro, Salvino, Orban etc) har blivit ledare för att de har ett kompensations- och bekräftelsebehov på grund av sin dåliga självkänsla. Som sådana får de sitt mindervärdighetskomplex lenat av den makt och uppmärksamhet de får som etablissemangsbekämpare.
 • Vi som människor har svårt att lära oss av historien och vi i västvärlden curlas sönder av vår välfärd som skapar orimliga krav på vår omvärld. Då dessa krav inte tillgodoses reagerar hälften av oss med en stark misstro mot vad dessa kallar "etablissemanget". Den ökade misstron utnyttjas av ovanstående kategori som både en snabb väg mot makt men även snabb väg till uppmärksamhet och därmed bekräftelse.
 • Sannolikheten för uppkomsten av liv i universum är inte noll, vi finns. Att liv kan uppkomma anses därmed som ett axiom. Att det livet sedan utvecklas till en intelligent, teknikanvändande civilisation är ännu mycket mindre sannolikt. Men inte noll heller. Enligt gängse uppskattningar borde vi till och med kunna upptäcka dylikt genom de rester av informationsspår ett teknologisk samhälle lämnar efter sig (radio-strålning och liknande). Men det gör vi inte.
  Uppskattningarna kan beräknas med Drake Ekvationen (uppe till höger) där en av parametrarna är L, livslängden för en teknologisk civilisation. Den kände astrofysikern Carl Sagan ägnade större delen av sin livsgärning åt hållbarhetsfrågor och mänsklighetens fortlevnad på grund av just termen L. Vi ska inte framhärda att så måste vara fallet men det finns en icke obetydlig risk att skälet till att vi inte kan upptäcka några som helst spår av annat liv i vår Galax är att antalet upptäckbara dylika helt enkelt är för få. Och för få är de för att L är relativt kort. En inneboende egenskap hos teknologiska civilisationer är således att de helt enkelt inte är speciellt långlivade. Det var åtminstone Carl Sagan's farhåga och essentiell.org menar inte att just det scenariot är det mest sannolika som vår framtid, men vi bör beakta det som en icke marginell risk.
 • Vi som art saknar dessutom fullständigt förmågan att se långsiktigt. Och då menar vi i termer av 500 år. Skulle vi ha den kompetensen skulle vi inse att vårt sätt att leva inte fungerar i det tidsperspektivet. Det fungerar i termer av 2, 5 eller högst 10 år under vilken tidsrymd det är busenkelt att boosta ett lands ekonomi eller ett företags vinster. Under de förutsättningarna får vi som människor det dessutom bättre och vår välfärd utökas. Men vi blandar i hop den kortsiktiga förbättringen av vårt liv och samhälle med den långsiktiga förmågan att vara globalt hållbar.
 • ...det var så kort som möjligt en sammanfattning av de koncept vi vill framhålla på essentiell.org

Vad ska vi då göra för att minimera risken att det faktiskt är L som är den springande faktorn bakom den uppenbara bristen på alla spår över huvud taget från samhällen som vårt eget fast annorstädes i vår Galax?
För det första måste vi se på framtiden med tillförsikt. Visst har den här sajten på alla sätt målat upp en ganska dyster bild av vår samtid men syftet har åtminstone delvis varit att fånga upp personer som i grunden är ganska anständiga människor men som av något skäl försatts i en informationsbubbla som består av osanna "fakta" rörande vår samtid. Människor som anser sig slåss underifrån mot en etablissemangs-Goliat, men som i alla tänkbara samtidsaspekter gör det motsatta. De har blivit en ny etablissemangskoloss baserat på en ideologi som i bästa fall består av gissningar och i sämsta fall ren fabricering av samtiden. Därför är sajten också skriven med en vokabulär, tonläge och uppbyggnad som liknar ett samtida internetspråk för att attrahera så många som möjligt från de läger som bäst skulle behöva informationen som sajten innehåller.
Frånsett tonläge och dyster vokabulär så är det trots allt paramount att vi faktiskt tror att alla de saker vi tar upp och alla de saker vi läser om i media faktiskt kan motarbetas och hejdas. Vi kommer dock aldrig bli av med den "andra halvan". De är människor av en typ som alltid kommer finnas, så är det bara. Men desto större ansvar på oss andra som faktiskt kan resonera på ett sätt som skiljer sig från våra barns sätt att resonera och tänka, att reagera och att arbeta för hållbarhet och långsiktighet.

Även om den här sajten rent objektivt är ett ganska mediokert och bitvis dåligt formulerat sätt att reagera är det i alla fall ett sätt. Den respons vi erhållit ger ganska klart och entydigt att vi både slår in öppna dörrar men också att sajten är för massiv och svårläst. Men det är fortfarande ett utslag av att vilja göra något som är sprunget ur en oro...

Planen då...

 • Få så många som möjligt att inse att den samhällsstandard och välfärd vi i västvärlden eller de länder som brukar gå under benämningen "developed countries", initialt sannolikt måste skalas ned. Vi måste inse att vi måste gå ner i våra förväntningar på vad samhället kommer kunna ha råd att ge oss.
 • Vi är fullständigt eniga med alla som röstar på partier som säger att de kan sänka skatter, höja välfärden och skapa ett materiellt bättre samhälle. Det är inte ens svårt som vi tidigare redan argumenterat för, i det kortsiktiga perspektivet. Men det är inte hållbart. Det finns bara en väg att gå och det är att rösta grönt. Ja DU kommer få det lite sämre, personalen på ditt barns dagis kommer halveras till 1 person(al) per 10 barn istället för 5,1 barn, ja din skatt kanske måste höjas, ja en hel del kommer förlora jobbet då de företag som producerar $-STORE krims-krams lagstiftat måste förlora möjligheten att tjäna pengar på saker som innehåller komponenter som är gjorda att gå sönder efter ett fåtal användningar. Å andra sidan kommer nya sektorer växa fram i ett samhälle som satsar långsiktigt och även om detta inte är ett nollsummeresonemang så är det ändå ett måste.
  Rösta således med sikte på ditt redan nämnda barnbarn som föds 2518.
 • Investera 1000 miljarder i höghastighetståg. Det måste finnas alternativ till flyget som även på allvar kan konkurrera på samma villkor. Investera i forskning. Ett höghastighetståg som går 250km/h är inget alternativ utan tågen i hela världen måste stabilt kunna nå minst 400km/h och helst uppåt 600, för att på allvar kunna konkurrera med flyget.
 • De narcissister som både tar makten i många västländer och de vanliga människor som visar dylika tendenser verkar inte förstå hur tydligt deras agerande som bekräftelsetörstande individer är. Innan det går för långt måste vi andra, den anständiga halvan, börja vara oanständiga och låta dessa människor förstå att vi fattar, direkt. Och blir du full i skratt, vilket ibland kan vara svårt att hålla sig ifrån, för all del ge gärna uttryck för det där uppbubblande skrattet. Följ gärna upp skrattet med: "För mig är du en liten människa och även om jag egentligen tycker synd om dig så måste jag erkänna att du får mig att vilja skratta högt eftersom jag har svårt att skilja på ditt agerande och min 7-årge sons agerande och resonerande."
 • Vi måste sluta med att köpa saker på de billighetsvaruhus som finns. Dessa varor är INTE billiga. De är bara billiga per styck men på samma sätt som vi jämför kilopriser på matvaror måste vi börja tänka på årspriser eller någon form av pris per garanterad hållbarhetstid, för alltifrån paraplyer, batterier och kläder till verktyg och resväskor. Listan kan göras lika lång som den här sajten och vi måste förstå att ett paraply för 19:90 inte är billigt. Det är dyrt eftersom du måste köpa ett nytt efter den 20:e uppfällningen.
 • Med avseende på den ovanstående punkten måste det införas någon form av kvalitetskrav på statlig nivå. Hållbarhet måste ingå som krav på en given vara.
 • Vi måste sluta med att höra av oss till Ring P1 och beklaga oss över att man inte får sjukskriva sig för att pojkvännen gjort slut, eller det skandalösa i att det inte finns en officiell diskrimineringsombudsman för veganer. Intet ont om veganer, vi borde dessutom börja äta mindre kött men många som anger att de har det svårt i vårt curlingssamhälle inte har det svårt, egentligen. Att vara kvinna i Saudiarabien är dock behäftat med svårigheter.
  Poängen med det är att de pengar som nu läggs på det som kallas curlingmentalitet behövs och måste läggas på det där höghastighetståget i stället. Det är där vi måste börja fokusera, sen får det andra komma även om essentiell.org anser att vi som mänsklighet aldrig kommer lära oss så länge vi själva prioriterar och maximerar egenintressen när vi går till valurnorna
 • Trots risken att förlora några potentiella intressenter kring de spörsmål essentiell.org försöker lyfta är vi är för ett fullständigt avskaffande av ett försvar. Kommer ett land som monterar ned sitt försvar omedelbart slukas av närmaste militärmakt med intressen av det landet? Sannolikt inte. Essentiell.org menar dessutom att FN måste stärkas och fungera som global krockkudde om konflikter initieras under ett försökt till världsomspännande nedrustning. Trots många högerpopulistiska rörelsers försök till att premiera det motsatta förhållandet är den globala ekonomin så stark och sammanvävd att ett land fullständigt skulle kunna ruineras om bara ett dylikt incitament och bestraffning skulle initieras. Men då måste externa aktörer som FN, IMF etc självklart även sitta på den typen av potens och förmåga till verkställighet.
 • Även om det delvis är en variant av tidigare punkt(er) så måste det ändå betonas att vi som människor i ett demokratiskt samhälle måste lyfta blicken från politiska beslut som försvårar vår tillvaro och politiska beslut som minskar pengarna på våra bankkonton om såna beslut görs med syfte att införa ett hållbart perspektiv på något. Politiker är oftast lika dumma i huvudet och har samma ambition som vi alla är, även författaren. De vill således bli omvalda och driver därför en agenda som är stöpt i den politiska formen som har etiketten "återvald". Vi kan inte förvänta oss några nydanade beslut i favör för vårt barnbarn som föds 2518 om vi börjar gnälla på lite vardagsbesvär för att en politiker som faktiskt lyft blicken vill införa incitament som kostar. Man up folks! (hade det funnits ett genusneutralt motsvarande uttryck hade vi valt det)

Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.