• essentiell - Kortsiktighet

  Människan verkar ha en gen för kortsiktighet. Och sakna en för långsiktighet.

  Läs mer här
 • essentiell - Liv i universum.

  Att liv kan uppstå i universum vet vi. Vi finns. Varför kan vi inte upptäcka annat? (fast vi borde)

  Läs mer här
 • essentiell - Halva Mänskligehten

  Vi är många som häpnas över den till synes explosionsartade globala ökningen av bekräftelsetörstande clowner som vinner mark och makt

  Läs mer här

Halva Mänskligheten

Vi är många som häpnas över den till synes explosionsartade globala ökningen av bekräftelsetörstande clowner som vinner mark och makt

½

Senare år har uppvisat en explosionartad ökning av idéer baserade på polarisering, fördomar och lögner. Det verkar bara vara hälften av oss som inser detta.

NARCISSISM

Vi tycker oss se en växande andel bekräftelsesökande clowner med mindervärdighetskomplex som utrycker fördomar, ignorans, isolationism och oanständigt beteende.

VÄRLDSLEDARE

"I know a lot of famous people". Världens mäktigaste människa saknar basala kognitiva färdigheter. Vad säger det om vår samtid?

INTERNET

Information som har en inneboeende polariserande och fördomsfull agenda, sprids snabbare och mer än samma agenda men med en inneboende positivism.

Halva Mänskligheten

I inledningen av den här sajten implicerades att vi bara oroar oss för halva mänskligheten. Det är inte sant. Vi oroar oss för hela, men på olika sätt.
Till exempel har de senaste åren indikerat att en stor och växande del av mänskligheten uppvisar en rad olika alarmerande strategier som fördomar, ignorans, isolationism och oanständigt* beteende:

- Med få undantag lägger fler och fler länder oproportionerligt mer pengar på sin militär och vapenarsenal. (trots att vi har haft 2 världskrig inom det sista århundradet)

- Sett som ett globalt samfund spenderar vi en ökande och slösande del av våra råvarutillgångar. Varav en nästa löjligt stor del inom en månad efter produktion/tillverkning återförs som råvarutillgång men då som sopor i våra världshav (det så kallade slit-och-släng eller konsumtionssamhället)

- Det finns en generell, och även den ökande, tendens för människor att se på vetenskapen med inte bara skepticism utan även att att den skulle ha en konspiratorisk agenda att vilseleda och skrämma upp människor i ett egensyfte.

- Det finns även en ökande intolerans och fördomsfullhet, nästan alltid byggd på inkorrekta data, i människors handlings- eller moraliska kompass. Det får även till följd att människor tenderar att stödja och upphöja ledare och regimer som propagerar för polariserande och isolationistiska incitament.

Viktor Frankl (1905-1997), en överlevare av förintelsen och en välkänd Österrikisk psykolog och filosof, har sagt att man kan dela upp mänskligheten i två "raser" de anständiga/decent och de oanständiga/indecent "...and they penetrate into all groups of society. No group consists entirely of decent or indecent people.".

Det kommer bli uppenbart att just dessa två koncept och den ökande polariseringen mellan dem går som en röd tråd genom hela argumentationen. Vi förstår ju precis som läsaren att uppdelningen är både starkt förenklad och till viss del allegorisk men den har både substans och fyller syftet att den röda tråden blir tydligare och rakare.
Definitionen av anständighet och motsatsen oanständighet kan tolkas och definieras olika av olika människor. Där för har vi en egen sida som visar hur essentiell.org definierar ordet anständighet och hur det kan tillämpas i verkliga förhållanden. *Läs mer om anständighet.

Med det sagt och som en konklusion på den här sektionen vill vi konstatera att en stor del av världens befolkning slås av en nästan paralyserande förundran att människor med den, för oss, uppenbara mentala kapaciteten och resonerande som ibland knappt går att skilja från dagisintriger, demokratiskt kan väljas till länders högsta ämbeten. Och det är inte ens menat som en kul allegori.

Baksidan av det myntet är innebörden av demokratiskt. Det vill säga, den andra delen, eller andra halvan, har stött, valt och oftast fortsatt backa upp dessa ledare.
Det faktumet gör att ordet polarisering, inte får en ny innebörd, men i sten bekräftar att det uppenbarligen finns en avgrundsdjup skillnad på två typer av sans eller förstånd.

Vi tycker även att det känns som att den halvan som resonerar och agerar oanständigt även ökande börjar manifestera sig på alla nivåer inom myndighetsutövning, företagsvärlden, institutioner och i ledarskapsskiktet inom alla dessa.

Narcissism

Den poäng vi vill göra och som vi byggt upp argumentationen för, är att världen i allt högre grad verkar bestå av oanständiga människor som har mer eller mindre Narcissistiska drag.

essentiell.org gör inga anspråk att besitta några som helst meriter att formellt göra en klinisk diagnos enligt några DSM kriterier.
Men att dessa personlighetsdrag är på stark frammarsch har vi redan refererat till de som har de meriterna: American Psychological Association kunde redan 2011 visa att narcissistiska drag är på tydligt uppåtgående och att de verkar följa en trend. Ju bättre tider i (världs)ekonomin, desto fler och ökande andel av befolkningen antar Narcissistiska drag. Läs mer här

Vi använder "Narcissism" i mer generella ordalag som de brukar användas i folkmun, det vill säga säkert en kombination av, egocentrisk / extrovert / låg självkänsla / manipulativ / grandios / självupptagen / uppmärksamhetssökande / bekräftelsesökande. Eller för den mer psykologiintresserade: en mix av sanna narcissistiska, histrioniska, psykopatiska, och Machiavellistiska personlighetsdrag.

Begreppet är av avgörande betydelse och går som en röd tråd genom hela argumentationen på denna sajt och det är därför vi går igenom begreppet i detalj. Det är också ett av skälen till att vi ser en ökad risk för att vårt samhälle ökar och inte minskar hastigheten mot den där allegoriska bergväggen.

Den implicita tillika olyckliga omständigheten är att människor som har narcissistiska personlighetsdrag och därmed låg självkänsla med inslag av mindervärdighetskomplex, har en inneboende drivkraft att kompensera denna genom att sträva mot positioner med makt och maktutövning. Vare sig det är politiska-, företags- eller myndighetsutövande positioner.

Om vi accepterar den grovt förenklade bilden av att världen är indelade i två "raser" som Victor Frankl föreslog (läs här), är vi dock fortfarande många (förslagsvis hälften) som inser och förstår den trångsynthet och kortsiktighet många ledare i världen uppvisar. Vi ser hur de genom politiska och ekonomiska agendor hoppar in som clowner på den globala arenan för just politik- och ekonomi-maktspelet och hoppar och voltar och trollar och gör kullerbyttor och grimaser för att vi som tittar på ska klappa händerna. Allt för att fylla deras i övrigt tomma hink av självkänsla. Ordet självkänsla är valt med omsorg då vi skiljer på det och självförtroende. För så länge clownerna befinner sig i rampljuset, där de tycker att de hör hemma, har de mer än nog av självförtroende.

Och problematiken ligger i att alla klappar händerna och tycker att det är strålande. Det är den trenden som är och kommer bli farlig för oss, mänskligheten för att låta högtravande. Vår vän av ordning som brukar dyka upp ibland, och det tackar vi för, invänder säkert att det ju bara är hälften som applåderar? Absolut, det stämmer. Men vi sitter tyvärr inte i samma arena. Vi sitter i arenan bredvid som är lite mindre och inte har lika många platser. I den arenan är det också lite svårt att få någon att gå upp på scenen då nästan ingen har det behovet att synas och få bekräftelse. Läs gärna mer om att "Predika för de redan frälsta" här.

Vi måste dock börja reagera och den här sajten är väl tänkt som ett uttryck för den reaktionen men det är tveksamma, nästan lite motvilliga steg upp på scenen, hukandes bakom lap-topen vi bär med oss.

I publiken i clownarenan sitter så klart de likasinnade, det är själva innebörden av allegorin. Bland dem sitter dock även anständiga människor som beter sig oanständigt för att de helt enkelt inte nås av information och ideal som är sanna. För att sätta en etikett så kallar vi den gruppen etablissemangbekämparna och vi har adresserat den gruppen tidigare under "Internet och spridning av information", läs här.
Den gruppen tror att vi, i den lite mindre arenan, vi som torskat och sitter och knappt än har fattat det helt makalösa i att Clownen vann(?!), att vi är etablissemanget. Dessa kan vi fortfarande nå om de bara kan fås att inse att det är clownen som är etablissemanget och egentligen alltid varit det.

Det är inte essentell.org's intention att peka ut individuella människor även om vi tidigare skämtsamt tagit upp Donald Duck i något sammanhang. Men vi anser att han ger lika mycket som han får räkna med att ta även på samma villkor och hoppas det känns ok att göra så.

Men anta att en person innehar ett lands högsta ämbete och att den personen, när hen intervjuas, håller tal, twittrar eller fejsboockar och dylikt, vid upprepade tillfällen känner sig manad eller kanske tvungen att poängtera att hen är ett geni, att hen's IQ är ett av de högsta, att hen känner kända personer, hen har stora händer (eller åtminstone större än genomsnittet), hen är den bästa byggaren (av saker), den bästa förhandlaren, den bästa...
♫ LP-skiva som repas ♫
väntavänta...Hen sitter på ett lands högsta ämbete, kanske till och med en knapptryckning från att kunna starta ett 3:e världskrig och du anser det helt nödvändigt att inflika att du "känner kända personer"? Som åskådare eller mottagare av sådana uttalanden blir det lite knepigt. Den första känsla du får är den att vilja skratta. På riktigt alltså. Men ganska snabbt inser man vem som gjort uttalandet och vilka implikationer det får. Då vill man slita sitt hår.

Eftersom den första känslan är den av cynisk glädje eller humor, är det en fullt berättigad fråga att undra om de här människorna förstår att resten av oss ('den andra halvan') på ett fundamentalt sätt inser hur uppenbart löjligt och kompensatoriskt det är? Även de vet ju hur man brukar skämta om att framförallt män köper stora bilar eller är grandiost materialistiska för att kompensera för storleken på specifika kroppsdelar.
En "narcissist" från den andra halvan behöver ju bara öppna munnen för att det ska framgå vilken halva den kommer ifrån, så förstår de att vi direkt fattar både att de har en personlighetsdragsskruv lös samt att de kompenserar?
Tro inte att det går att dölja. Även små vardagssituationer...som när du kör på motorvägen. Det är ingen kö men mycket bilar i varje körfält. Du ser en bil komma till höger om dig, på en påfart till motorvägen. Anständig som du är saktar du ner för att ge plats. Bilen blinkar inte, den smyyyger i stället sakta in i utrymmet mellan din bil och den framför dig. Föraren av den andra bilen väntar så länge som möjligt och nyttjar hela påfarten och nästan lite till, för att undvika att med rattrörelsen avslöja att det är han som svänger in i ditt körfält. Det är som att föraren av den andra bilen vill poängtera, eller att det ska verka som, att påfarten är huvudvägen och motorvägen är påfarten till hans väg.
Det skulle ändå in i märgen vara outhärdligt för den andra föraren att erkänna att han var tvungen att anpassa sig till någon eller något annat. I detta fall alla andra bilar och deras hastighet och vägbana.

Den typen av händelser (alltså inte bara med bilar) är vardagen full av. Vet dessa människor om att vi andra som ska vara anständiga sitter i förarsätet och skrattar högt. På riktigt.
Alltså tack för att ni ger oss andra glädje men hoppas att ni också inser hur fruktansvärt uppenbara ni är. Hur ni pratar, agerar och i övrigt kompenserar för den tomma hinken. Uppenbart. Visst är det ett mycket ordinärt och kanske larvigt exempel med bilen bland andra som skulle vara mycket bättre men just detta låg i skrivandes stund nära till hands.

Även om vi slår in dörrar som redan är öppna här, och landar lite larvigt på mattan innanför dörren samtidigt som vi harklar oss och försöker resa på oss lite oberörda; Om det skulle vara någon som faktiskt har de narcissistiska drag vi tar upp här och läser detta, eller ni som är anständiga kan ju lite i förbifarten be de ni känner som uppfyller kraven att läsa detta, snälla ni, vi vet och vi förstår att ni behöver eller måste kompensera och därmed få några extra droppar i den där allegoriska hinken och att vi tycker ni är ganska lustiga. Alltså inte som i "Vad roligt!" lustiga, utan mer som "Vad i h-e!" typ av lustig.

Med det sagt, och även om vi inser att det är på gränsen till taskigt och oanständigt, är det dags att vi öppet visar det löje ni så uppenbart framkallar och det förakt ni förtjänar.
Vår framtid kan bero på det.

Världens ledare, narcissister?

Har du blivit länkad hit utan att läsa tidigare sektioner, gör det här i det inledande stycket om Halva Mänskligheten. Även om det inte är nödvändigt

Med innehållet i föregående stycke aktuellt i minnet, är det dags att fundera över ledarskapet i många av världens länder och hur många av oss av "rasen" anständiga, inte bara går runt och skrattar inombords åt clownerna i den andra halvan, utan också står i en nästan paralyserande förundran inför den uppenbara kortsiktigheten och okunnigheten.

Det är helt gängse att stimulera nationella ekonomier på grund av att BNP (eller GDP kanske är ett bättre mått) "bara" ligger på 1% när det förväntade eller optimala borde vara 2, 3 eller 5%.

I stimuleringen av en nations ekonomi av ovanstående skäl, ignorerar eller skjuter man samtidigt upp exempelvis frågan om att reducera de atmosfäriska koldioxidhalterna samtidigt som infrastruktur premieras och företag stimuleras och människor ska konsumera.
Vi har redan exemplifierat in-absurdum när det gäller grundbultarna för både nations- och världsekonomierna och på vilket sätt det är ohållbart men ändå "nödvändigt" här

Kortsiktighet är inte bara oanständigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också där världsledare av ren oanständighet exempelvis bombar nationer sönder och samman för att ersätta en regim och ledarskap men där man inte fattar eller inser att slutresultatet, livet och samhället för invånarna många gånger kommer bli långt värre än ursprungsregimen (Irak, Libyen, Afghanistan...). Det vill säga, kortsiktigheten inbegriper även politiska mål inte bara hållbarhetsfrågor.

Dessa människor blev inte fria, de blev bara fria från den tidigare regimen.

Låt oss spekulera i frihetsbegreppet och hur det kan definieras:

1. Yttrandefrihet (inklusive fri press)
2. Frihet att välja ledarskapet, bland flera valbara (sk Demokrati)
3. Ekonomisk frihet. Att både ha möjlighet att tjäna pengar och kunna välja hur de spenderas.
4. Fri att resa var man vill
5. Fri möjlighet till utbildning

Även om dessa kriterier är subjektiva och inte tagna från någon akademisk motsvarande definition, ger det en bra täckning av frihetsbegreppet.
Innan någon nation eller någon i en världsorganisations namn, bombar sönder landet i fråga för att befria dem från sin ofria tillvaro (mest bildligt talat) , hade invånarna kanske 3 av dessa 5 kriterier.. De hade inte yttrandefrihet och möjlighet att välja sitt ledarskap dock. De två är uppenbarligen den nageln i ögat som brukas anges som skäl för att "hjälpa" befolkningen.
Efter "hjälpen" har befolkningen fått ytterligare åtminstone 1, yttrandefrihet. Friheten att välja sitt ledarskap brukar det oftast bli lite väntetid på men rent teoretiskt, visst.
"Var god dröj, det är många som vill mycket nu. Men vi besvarar din vilja så fort vi kan. Snittväntetiden kan ej anges då inget land som blivit hjälp ännu erhållit en demokrati, tack föär att du väntar."

Nackdelen med dessa interventioner är dock att medan befolkningen erhållit ytterligare 1 pinne på frihetsgraden, har de förlorat 3 och har egentligen bara den de erhållit kvar. Totalt.
Och även om just den frihetsbiten inte fanns i deras tidigare liv är det enda, nyvunna, praktiska sättet att manifestera den friheten på, att klättra upp på ruinerna av deras gamla sönderbombade hem och ropa ut sin glädje över att få tala fritt. Problemet är att den praktiska följden av att ha förlorat de andra frihetsbegreppen, är att medan de lyckligt proklamerar sin frihet utsätts de samtidigt av en signifikant risk att nån skjuter huvudet av dem, bara för att nån hade lust.

Vår vän av ordning kanske blandar sig i igen och säger att: "Det är väl lätt att vara efterklok men intentionen var god. Det fanns inget möjligt sätt att förutspå den utgången". Missförstå oss inte, essentiell.org är glad att vän av ordnng finns och ställer de här frågorna.
Men utan att rubba på sanningen en millimeter:
Som normalt begåvad, normalt tänkande och som normalt bildad - det utfallet var ju nära på skrivet i sten i det ögonblick man hörde talas om interventionsplanerna. Många med oss, tyckte alltså inte att det var tiotusenkronorsfrågan hur utgången skulle bli. Det räcker med en normalfuntad historiebok från högstadiet för att inse och dra den slutsatsen.
"Tycker essentiell.org därmed att Libyerna hade det bättre under Muammar al-Gaddafi än nu?" Det kan nog bara Libyerna själva svara på men om man ska dra någon form av slutsats av befrielsen av det libyska folket är det nog att det definitivt hade, eller skulle, kunnat gjorts på ett annat sätt. Och på grund av att halva världen är oanständig och därmed söker makt, vet vi ju också att de är dem som kommer resa sig snabbast och med störst framgång när ett land lämnas i ruiner och anarki. Vilket var fallet med Libyen. Det var det som var en "no-brainer".

Frågan är snarare varför man som världsledare och delaktig i liknande beslut, inte har kunskapen/bildningen nog att förutse just det utfallet i ett längre perspektiv än 1 eller 2 år?

I den följande texten används "man/han" istället för "hon" eller "hen". Det är inget genusställningstagande utan bara för lättläslighetskäl. Plus att de flesta larvpottorna av ledarna i världen är män...

Situation ovan kanske är ännu värre. Det kanske inte alls är av okunskap eller kortsiktighet? Det kanske är så att som världsledare struntar man i de konsekvenserna och handlar oanständigt med flit.

Som ledare vill man kanske söka vissa gruppers godkännande eller beröm, vill upprätthålla nån nationell opinion, samla röster, bli omvald. Som världsledare kanske du vill visa de militära musklerna som i ett följande G7- (G8) möte, eller African Union- eller WTO, eller UNASUR-, NATO- eller vad-som-helst-möte, ger dig känslan av respekt men du avser innerst inne rädsla.
Är man den typen av ledare ser man ner på andra ledare, kanske runt det förhandlingsbord där ni förhandlar. Ledaren möter deras ögon och han vet att vilken agenda han än tar med sig till ett politiskt- eller ekonomiskt toppmöte, sitter han på en benhård potens av antingen militär eller ekonomisk styrka. Och gillar det.

Och situationen behöver inte vara av internationell karaktär. Det är samma mekanismer av externa potenshöjare för exempelvis en ledare i en diktatur eller i ett land som styrs genom fruktan och förföljelse.

Samma mekanismer. Och vilka är då mekanismerna? Vid det här laget står det nog helt klart att det är essentiell.org's åsikt att mekanismen är ett agerande vars syfte det är att fylla den tomma hinken av självkänsla och dennes fundamentala behov av bekräftelse och aktning.
Som ledare och som den narcissist man är, vare sig det är toppositioner inom regimer, myndigheter, företag - måste du ha (som i drogberoendets måste), ha eller få det erkännandet. För utan det, vet han, hon, du, vi, 'den andra halvan', att han fortfarande är en oanständig skit men en obetydlig sådan

Internet och Information

Har du blivit länkad hit utan att läsa om "Halva Mänskligheten" rekomnderar vi att du gör det här, även om det inte är nödvändigt.

Med Internet och utvecklingen av sociala medier så har både spridningen och tillgängligheten av information ökat explosionsartat. Den här "nya" möjligheten gör så klart inte bara tillvaron lättare och oftast roligare utan det går också snabbare och lättare att bygga upp, underhålla och utveckla ideal och -ismer. På gott och ont kanske vi på senare tid börjat tänka.

Vi har redan snuddat vid ämnet då vi pratade om att "predika för de redan frälsta" ( här). Det finns ytterligare en nedslående aspekt när det gäller informationsflöden:
Information som innehållsmässigt har en polariserande och intolerant agenda och som ofta visar sig gå under begreppet "fake-news", verkar ha vingar med jet-motorer. Givet en frågeställning där det finns ett för och ett emot. Spelar ingen roll tydligen vad "för" och "emot" innebär. Den synen som är polariserande och i majoriteten av fallen innehåller flest, objektivt sett osanningar, sprids 10 gånger mer än den syn som är sann i en objektiv mening.

Är inte det underligt? Det informationsstycket, eller vad det ska kallas, som objektivt sett bevisligen är "fake-news" är det informationsstycke som sprids snabbast och till flest personer. Man har i det här fallet jämfört med genomslaget för det informationsstycke som bemöter det polariserande informationsstycket, med objektivt sett det "sanna" innehållet.

Det verkar alltså vara så att både hos avsändaren och mottagaren av denna information verkar det finnas egenskaper som eftersträvar polarisering och xenofobi. Man uppmuntrar till den och gläds, och känner säkert en slags tillhörighet och frändskap dem emellan. En tillhörighet och frändskap som säkert normalt saknas i deras liv och inte kan erhållas på annat sätt.
Det här anser vi därför motsvara en typ av grupp som sprider ideal och uppfattningar som har en oanständig agenda.

Det finns ytterligare en grupp som drivs av andra ideal och det är dom som anser sig slåss mot etablissemanget. Här är drivkraften att avslöja etablissemangets sanna natur av, ofta, konspiratorisk agenda. Etablissemanget kan vara allt från media, politiker, judar, ekonomiska konglomerat, vetenskapen och till och med immigranter vars syfte det skulle vara att suga så mycket som möjligt ur mottagarlandets välfärdsinstitutioner (och visst finns det den typen av immigranter och asylsökande, det är absolut inget som ett "etablissemang"" försöker dölja i någon iver att vara pk).
Båda dessa grupper tillhör den grupp som Victor Frankl skulle kalla de "oanständiga". Narcissister eller människor med mindervärdighetskomplex är etiketter som också ligger nära till hands.

Vi återkommer till begreppet Narcissister i an annan sektion men kort kan det sägas att begreppet används synonymt med oanständighet på hela denna sajt och att drivkraften i samtliga fall är dålig självkänsla. Man har en tomhet inom sig som hela tiden får personen att sträva efter bekräftelse och uppmärksamhet. Maktpositioner är ju en alldeles strålande sits för dessa och vi återkommer till just det under Kortsiktighet, (här).

Det finns otvetydigt ytterligare en grupp som sprider "fake-news" och det är de så kallade "Trollfabrikerna" där incitamenten är antingen ekonomiska eller politiska eller kanske båda två samtidigt.
Namnet antyder att det skulle vara en massa människor som sitter i lagerliknade lokaler och en-masse sprutar ur sig en massa påhittade historier med syfte att uppfylla någon form av specifik agenda. Även om det ibland inte är väldigt långt från sanningen är det oftast inte fallet.

Trollfabrikerna består dock oftast av en eller några få personer som arbetar från sin egen dator hemifrån eller nära anslutning till hemmet. Men oberoende av det logistiska så är motivet inte sällan rent ekonomiskt med "författaren" som ensam mottagare. Man tjänar helt enkelt pengar på att skapa historier eller nyheter som genererar maximalt med "klick" och det är också exakt så inkomsten skapas: i storleksordningen $ 120 per klick. Så det enda incitamentet är att blåsa upp historier på ett sätt som man vet skapar intresse och därmed klick och därmed pengar.
Graden av sanning är så klart inte ens sekundär, den är helt oväsentlig. Intresant artikel i
Financial Times
(2016), här.

Man skulle ju kunna tänka sig att det relativt lätta sättet att tjäna sitt uppehälle på, som Trollfabrikerna erbjuder, att dessa borde vara relativt jämnt utspridda rent geografisk. Det finns ju egentligen ingen anledning att anta att oanständighet i den här bemärkelsen skulle ha en geografisk preferens.
Men så verkar inte vara fallet då den absoluta majoriteten av Trollfabrikerna har en ovanligt hög närvaro i forna Östeuropa. Även de med en, till största delen, politisk agenda verkar företrädesvis vara belägna där.

För att knyta ihop säcken i den här sektionen. Vilka sprider hitte-på-historier?

1/ De med mindervärdighetskomplex och dålig självkänsla som får bekräftelse och uppmärksamhet genom sina "budskap".
2/ De med mindervärdighetskomplex och dålig självkänsla som skapar ett sammanhang eller ideologi vars syfte det är att bekämpa etablissemanget. Genom att institutionalisera etablissemanget blir man David som slåss mot Goliath och fyller därmed publikt sin tomma hink av självkänsla.
3/ Trollfabrikerna. Dessa består både av de med dålig självkänsla och de med rent politiskt eller ekonomiskt incitament.

Alla 3 grupperna tillhör dock den 'andra halvan' och anses oanständiga och eftersom deras aktivitet på nätet bekräftat så, även kan påverka utgången av demokratiska val är de en viktig ingrediens i de tecken som essentiell.org ser som oroande och därmed finns med i argumentationen. Fotnot, grupp 2, de som anser sig slåss mot etablissemanget behöver i ärlighetens namn inte nödvändigt falla under kategorin att som människor vara oanständiga. Det snarare handlingen som avses, och den är oanständig.

Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.