This site in under construction
Drake's Ekvation
  Klicka var som helst på bilden för att stänga ner
<<
Hela sajten är en beta-version och står under nykonstruktion men är innehållsmässigt i stort sätt klar.
Saknade, felstavade ord, länkar och grammatiska fel förekommer dock fortfarande i mängd.
Vill du hjälpa till, skicka gärna ett mail med korrrigeringar, förslag eller övrig feed-back. Tack!


Har du blivit länkad hit utan att läsa tidigare sektioner, gör det här. Även om det inte är nödvändigt

Vi talade tidigare om sannolikheter för att liv skulle kunna uppstå på jordlika planeter i universum. Vi tillade att sannolikheten är låg men inte 0(noll). Det vet vi eftersom vi finns. Sen att det livet skulle utvecklas till intelligent liv är behäftat med ytterligare en sannolikhet, och att sen i sin tur utveckla teknologi så att en sådan civilisation överhuvud taget skulle kunna detekteras eller upptäckas med hjälp av exempelvis radio-teleskop är i sin tur förknippat med en ännu mindre sannolikhet.

Men om man kunde uppskatta dessa sannolikheter skulle man ju faktiskt kunna göra just en uppskattning av hur många ställen (planeter) det finns som härbärgerar intelligent liv runt omkring oss i universums generellt men kanske mest intressant i vår egen galax.

Nu lever vi ju i en sådan värld där vi i allt högre grad faktiskt försöker uppfinna hjulet igen inom en rad områden. Tro oss, nästan alla tankar, idéer och "upptäckter" har med stor sannolikhet både redan tänkts och kanske till och med skrivits avhandlingar om...för 500 år sedan.

Med det sagt, och angående att man skulle kunna göra en beräkning av antalet ställen där det finns intelligent liv om man kunde göra rimliga uppskattningar på vissa sannolikheter, så samlade fysikern och astronomen Frank Drake redan 1961 den kunskap man har om de sannolikheter vi tog upp innan i en ekvation som följdriktigt kallas Drake's Ekvation.
Den finns uppe till höger och är klickbar.
  • N = antalet sådant 'radio-aktivt' liv på andra ställen än på jorden som vi skulle kunna upptäcka (är du länkad hit så har definitionen av 'radio-aktivt' liv tagits upp innan,här)
  • R = Hur ofta bildas stjärnor? R anges i antal nya stjärnor i vår galax per år
  • fp = andelen av dessa stjärnor som även har planeter
  • ne = antal planeter per sådant system som ligger inom den "beboeliga zonen". I vårt eget solsystem skulle detta vara 3, Venus, Jorden och Mars
  • fl = andelen av dessa som verkligen utvecklar liv, även om det bara är som en encellig liten bakterieliknande livsform.
  • fi = andelen av dessa som utvecklas till intelligent liv.
  • fc = andelen av dessa som utvecklas till teknologiskt avancerade eller "radio-aktiva".
  • L = livslängden för det radio-aktiva livet. Alltså inte livslängden för livet per-se, utan bara längden i tid som ett sådant liv är radio-aktivt och kan upptäckas.

I korthet går den ut på att räkna ut en uppskattning av antalet planeter som utvecklar liv och som dessutom når en teknologisk tidsålder som gör den "upptäckbar". Vi har kallat en sån civilisation för "radio-aktiv", icke att blanda ihop med "det-har-hänt-en-kärnkrafts-olycka-radioaktiv-typ-av-strålning". Utan helt enkelt att det uppkomna livet är upptäckbart genom sändningar inom nåt strålningsområde såsom radio, micro, röntgen, gammastrålning och så vidare...

Som exempel:
Utsändningen av nyheten om mordet på J.F Kennedy's bror Robert Kennedy 1968, nådde alla nyhetsredaktioner runt om i världen inom bråkdelar av en sekund. Radiosignaler kan dock varken riktas mot en enskild specifik radiomottagare eller ens hindras från att även spridas ut som en sfär från stället där utsändningen sker (ungefär så
här
).
.
Även om redaktionerna nåddes av sfären inom bråkdelar av en sekund så tog det ungefär 1,2 sekunder för invånarna på Månen att nås av nyheten om mordet.
Och om vi för argumentationens skulle anta ratt det finns intelligent och teknologiskt avancerat liv på en planet i stjärnsystemet Gliese 738 som ligger ingefär på 50 ljusårs avstånd från jorden, skulle de nu i dagarna också nås av den chockerande nyheten.

Eftersom det inte är raketforskning vi försöker förklara så är det lätt att inse att sådant informationsutbyte även fungerar i motsatt riktning. Det vill säga om antalet civilisationer (N i Drake's ekvation) och om de även är radio-aktiva under en lång nog period (L i Drake's ekvation), så skulle det inom vår livstid också vara möjligt att upptäcka spår från en sådan civilisation.
Vilket skulle medföra att nyheten om den sorgliga bortgången av prinsessan
 Ȝ´ơƾ Ƈħƺŧƣƨ´
från kungariket
Ɯɣƪ
på Gliese 738, snart även kommer nå jorden.

Vi har alltså sedan början av förra seklet (säg ≈110 år) varit radio-aktiva och sänder sedan dess nyheter och allehanda information dygnet runt från hela jorden, vilka kan upptäckas inom den sfär av stjärnsystem som ligger inom ungefär 110 ljusår. Om mänskligheten hade varit 10000 år gammal (som radio-aktiv), hade den sfären varit 10000 ljusår stor. Ber om ursäkt för att vara övertydlig men ljusår är alltså inte ett tidsmått även om det låter som det. Det är ett längd- eller avståndsmått där avståndet är den sträcka ljuset (eller radiovågor då detta också är ljus) färdas på ett år.
Det finns ett litet kort fortsättningsstycke nedan annars klicka gärna vidare i länkkedjan om "Liv någon annanstans" här till höger.

Liv

Liv nån annanstans

Snabblänkar